Naujai įregistruoti teisės aktų projektai

by Lina | 15 kovo, 2024 4:49 am

Praėjusią savaitę registruoti šie teisės aktų projektai:

Įsakymo projektas 24-3431, 2024 m. kovo 06 d.
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 2BE-189 „Dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų, kurios neatitinka techninių reikalavimų ir gali kelti arba kelia grėsmę eismo saugumui, gali daryti arba daro kenksmingą (neigiamą) poveikį aplinkai, privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros dokumentų galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo[1]

Įsakymo projektas parengtas, siekiant patikslinti, kad techninė apžiūra transporto priemonių išmetamųjų dujų kiekiui viršijus ribines vertes panaikinama po 48 valandų.

Nutarimo projektas 24-3602, 2024 m. kovo 07 d.
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2009 M. GEGUŽĖS 27 D. NUTARIMO NR. 543 „DĖL PAVYZDINIŲ TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO[2]

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka 

Endnotes:
  1. Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 2BE-189 „Dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų, kurios neatitinka techninių reikalavimų ir gali kelti arba kelia grėsmę eismo saugumui, gali daryti arba daro kenksmingą (neigiamą) poveikį aplinkai, privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros dokumentų galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo: https://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1786383
  2. DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2009 M. GEGUŽĖS 27 D. NUTARIMO NR. 543 „DĖL PAVYZDINIŲ TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO: https://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1786937

Source URL: https://ebus.lt/naujai-iregistruoti-teises-aktu-projektai-6/