Naujas Konkurencijos tarybos sprendimas dėl tolimojo susisiekimo: LKVA prezidento komentaras

by Lina | 29 gruodžio, 2020 5:40 am

Lietuvos keleivių vežimo asociacijos (LKVA) prezidentas Gintaras Nakutis atkreipė dėmesį, kad Konkurencijos tarybos (toliau – KT) nutarimas priimtas prieš pat šv. Kalėdas, kaip ir 2019 metais, kai vežėjai gavo pranešimus apie atliktą tyrimą dėl tolimojo susisiekimo. Praėjo metai, kurie sukėlė daug nerimo šiame ūkinės veiklos sektoriuje dirbantiems vežėjams. Dėl naujojo sprendimo situacija netapo aiškesnė.

Konkurencijos taryba nusprendė atidėti Lietuvos transporto saugos administracijai (LTSA) nustatytų įpareigojimų įvykdymo terminą. LTSA leista iki 2021 m. lapkričio 14 d. organizuoti įmonių konkurencingas atrankas. Visą pranešimą spaudai skaitykite čia[1].

Kaip žinome, KT 2020-07-14 nutarė, kad LTSA pratęsdama sutartis su vežėjais aptarnauti tolimojo susisiekimo maršrutus pažeidė konkurencijos įstatymą ir įpareigojo LTSA  „ne vėliau kaip per 8 mėnesius (iki 2021-03-14) nuo Konkurencijos tarybos Nutarimo paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje www.kt.gov.lt nutraukti Nutarimo rezoliucinės dalies 1 punkte nurodytas sutartis, kurios pratęstos be konkurencingos procedūros su vežėjais bei organizuoti konkurencingą procedūrą naujiems vežėjams parinkti.“

Konkurencijos taryba šiuo savo 2020-12-23 nutarimu pratęsė įpareigojimo įgyvendinimo terminą iki 2021 m. lapkričio 14 d. ir šį savo sprendimą motyvavo tuo, kad LTSA pateikė su Susisiekimo ministerija (toliau – SM) suderintą KT nutarimo įgyvendinimo planą, kuriuo, galima tvirtinti,  siekiama sunaikinti dabartinį gerai funkcionuojantį tarpmiestinių maršrutų tinklą, patvirtinant nepalankius keleiviams maršrutų kriterijus (iki 2020-12-31) ir pagal juos braižant naujus  maršrutus (iki 2020-02-28), sudarant  eismo tvarkaraščius (iki 2021-06-28) ir skelbiant tiems naujiems maršrutams konkursus vežėjams parinkti trimis etapais – iki 2021-07-12, 2021-08-12 ir 2021-09-13. Sutarčių pasirašymas būtų pradėtas 2021 m. spalio ir baigtas gruodžio mėnesį.

Antras argumentas atidėti terminą – besitęsianti Covid -19 pandemija ir LTSA nerimas, kad gali nutrūkti tarpmiestinis susisiekimas anksčiau nei konkurso būdu parinkti vežėjai pradės darbą. Keista, kad šis argumentas nebuvo įvertintas KT priimant sprendimą vasarą.

Taip pat keista, kad KT nebereikalauja paskelbti konkurencingų procedūrų visiems dabartiniams 363 maršrutams. Pagal šį nutarimą galima daryti išvadą: KT pakanka, kad jų 2020-07-14 nutarimas įgyvendintas tinkamai, jei bus paskelbti konkursai visai naujiems maršrutams.

Peršasi nuomonė, kad LTSA ketina įgyvendinti Konkurencijos tarybos 2020-07-14 nutarimą pirma suprojektavusi naują – alternatyvų dabartiniam – tarpmiestinių maršrutų tinklą ir parinkusi vežėjus jiems aptarnauti, o po to nutraukti sutartis dėl esamų maršrutų su dabartiniais vežėjais ir tokiu būdu nežinia kieno naudai perdalinti rinką.

Be to, LTSA kreipimesi į KT pažymi, kad tokiems planams nepritaria Lietuvos savivaldybių asociacija ir Lietuvos keleivių vežimo asociacija. Nepaisant to, planuojama iki 2021-02-28 suderinti su savivaldybėmis naujus maršrutus. Įdomu, kaip tai galėtų padaryti, jei nepritaria Savivaldybių asociacija?

Dar LTSA remiasi VRM studija dėl regioninės viešojo transporto sistemos sukūrimo galimybių, tačiau pačioje studijoje nieko nekalbama apie tolimąjį susisiekimą. Be to, įgyvendinti regioninio viešojo transporto reformą užtruks 2-3 metus, todėl keista, kad pagal LTSA planus pirma būtų sudaryti nauji tarpmiestiniai maršrutai, o tik po to  – regioniniai, kur būtų reikalingas tiesioginis savivaldybių pritarimas.

Vežėjai tikisi, kad naujojo susisiekimo ministro komanda priims racionalius ir keleivių poreikius atitinkančius sprendimus. Juolab kad tokiai pozicijai pritaria ir Seimo Ekonomikos komitetas.

Su Konkurencijos tarybos nutarimu galite susipažinti čia[2].

 

LKVA informacija

 

 

 

Endnotes:
  1. čia: https://kt.gov.lt/lt/naujienos/konkurencijos-taryba-atidejo-ipareigojimo-transporto-saugos-administracijai-vykdymo-termina
  2. čia: https://www.lkva-asociacija.lt/wp-content/uploads/2020/12/KT_Nutarimas_del_termino_-ipareigojimu_-vykdymui_-pratesimo_-_LTSA_2020-12-23.pdf

Source URL: https://ebus.lt/naujas-konkurencijos-tarybos-sprendimas-del-tolimojo-susisiekimo-lkva-prezidento-komentaras/