Naujausi įregistruoti teisės aktų projektai

balandžio 25 03:58 2023 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Pastaruoju metu registruoti nauji teisės aktų projektai, kurie gali būti aktualūs keleivių vežėjams:

 Įstatymo projektas 23-4465(2), 2023 m. balandžio 21 d.
Lietuvos Respublikos Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 6, 8, 9 straipsnių, 2 ir 5 priedų pakeitimo įstatymas

Įstatymo projektu, įvertinant išaugusį magistralinių kelių naudojimo intensyvumą, didėjantį kelių infrastruktūros nusidėvėjimą, padidėjusią infliaciją ir tai, kad kelių naudotojo mokesčio dydžiai nebuvo peržiūrėti nuo 2015 metų, siekiant užtikrinti tinkamą kelių infrastruktūros būklę, taip pat įgyvendinti Direktyvos nuostatas, siūloma patvirtinti maksimalius kelių naudotojo mokesčio dydžius, kurie priklausytų nuo euro taršos klasės ir transporto priemonės ašių skaičiaus.

Įstatymo 8 straipsnio papildymo 4 dalimi tikslas – reglamentuoti atsiskaitymą už suteiktas elektromobilių įkrovimo paslaugas pagal nustatytus paslaugos tarifus (kainą) su valstybinės reikšmės kelių valdytoju, siekiant sutaupyti Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas ir sudaryti vienodas konkurencines sąlygas kitiems ūkio subjektams įrengti ir plėtoti viešąsias elektromobilių įkrovimo stoteles.

P.S. Gali keistis vinječių kainos, kurias nustatys Vyriausybė.

Nutarimo projektas 23-4874(2), 2023 m. balandžio 19 d.
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. BALANDŽIO 21 D. NUTARIMO NR. 447 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

Nutarimo projektas patikslintas atsižvelgiant į tarpinstitucinio pasitarimo ir kitų institucijų pastabas dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų skyrimo vietinės reikšmės kelių objektams, vedantiems į krašto apsaugos sistemos objektus, ir dėl formulės, naudojamos lėšų, skiriamų AB Lietuvos automobilių kelių direkcijai už specialiųjų įpareigojimų vykdymą apmokėti, taip pat atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pateiktas pastabas.

Įsakymo projektas 23-5617, 2023 m. balandžio 20 d.
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2007 M. SAUSIO 11 D. ĮSAKYMO NR. 3-07 „DĖL KITOKIO NEI 1435 MM IR 1520 MM PLOČIO VĖŽIŲ GELEŽINKELIŲ TINKLŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ IR GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO EISMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Projekto tikslas – patikslinti Kitokio nei 1435 mm ir 1520 mm pločio vėžių geležinkelių tinklų techninių reikalavimų ir geležinkelių transporto eismo organizavimo tvarkos aprašo[1] (toliau – Aprašas) nuostatas, siekiant patobulinti 750 mm pločio vėžės geležinkelio (toliau – siaurasis geležinkelis) infrastruktūros, siaurojo geležinkelio riedmenų techninės priežiūros reikalavimų ir siaurojo geležinkelio transporto eismo organizavimo tvarkos teisinį reguliavimą bei panaikinti prielaidas nevienareikšmiškai aiškinti Aprašo nuostatas, atlikti kitus techninio (redakcinio) pobūdžio pakeitimus.

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka