Neblaivus prie vairo. Ar esama lengvinančių aplinkybių?

rugsėjo 30 04:13 2016 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

alkolocŠiuo metu Lietuvoje už transporto priemonių vairavimą neblaiviam yra numatyta pakankamai griežta administracinė atsakomybė. Tačiau nėra užtikrinta, kad administracinės baudos būtų ne tik paskirtos, bet ir realiai atliktų prevencinį darbą. Įdomiausia tai, kad įstatymų rengėjai tokiems vairuotojams paliko daug išlygų išvengti atsakomybės.

Išimtinės aplinkybės

Pasak advokato Dariaus Sosnovskio ir teisininkės Anos Rynkun, teisės vairuoti transporto priemones atėmimas visiems sukelią didelį diskomfortą, tarkim, kai asmuo dirba vairuotoju, lemia net darbo netekimą. Todėl asmenys, sugauti vairuojantys neblaivūs, visaip stengiasi išvengti atsakomybės. Teismai visada laikėsi pozicijos, kad teisės vairuoti transporto priemones atėmimas netaikomas tik išimtiniais atvejais, kai nustatomas visas kompleksas aplinkybių, kurios byloja pažeidėjo naudai. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad išimtinės aplinkybės nustatinėjamos kiekvienu atveju individualiai. Vienoje byloje konkreti aplinkybė gali būti vertinama kaip išimtinė – kitoje ta pati aplinkybė gali būti nelaikytina išimtine.

Būtinasis reikalingumas

„Plačiau apsistokime prie vienos iš atsakomybę šalinančių aplinkybių – būtinojo reikalingumo. Lietuvos teisinėje sistemoje būtinasis reikalingumas yra aktualus, tačiau dar mažai nagrinėtas“, – sako D.Sosnovskis ir teisininkė A.Rynkun. Pirmiausia, kas tai – būtinasis reikalingumas? Taip galime pavadinti tokią situaciją, kai asmuo, ypatingomis aplinkybėmis, siekdamas pašalinti jam pačiam ar kitiems asmenims gresiantį realų pavojų, sąmoningai padaro kitą žalą. Paprasčiau sakant, tai žalingi veiksmai, padaryti siekiant pašalinti gresiantį pavojų, jeigu šis pavojus tomis aplinkybėmis negalėjo būti pašalintas kitomis priemonėmis ir jeigu padarytoji žala yra mažiau reikšminga negu išvengtoji žala. Kaip nurodyta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, būtinojo reikalingumo situacija atsiranda susidūrus dviem teisės saugomiems interesams, kurių vieną galima apsaugoti tik darant žalą antram. Taigi veiksmai, padaryti esant būtinajam reikalingumui, yra socialiai vertingi, nes jais siekiama išsaugoti žymiai vertingesnį interesą.

Teisėtumo sąlygos

Kad būtinasis reikalingumas būtų teisėtas, jis turi atitikti penkias būtinojo reikalingumo teisėtumo sąlygas. Pirmoji sąlyga apibrėžia tai, kas kelia grėsmes valstybinei ar viešajai tvarkai, nuosavybei, piliečių teisėms ir laisvėms bei nustatytai valdymo tvarkai. Antroji sąlyga numato, kad gresiantis pavojus turi būti realus. Trečioji sąlyga – gresiantis pavojus turi būti akivaizdus. Ketvirtoji sąlyga – pavojus negalėjo būti pašalintas kitomis priemonėmis. Ir penktoji, bet ne mažiau svarbi sąlyga – padarytoji žala turi būti mažiau reikšminga negu išvengtoji žala.

Teikiant pagalbą

Įsivaizduokime tokią situaciją – jums būnant namuose vienam iš namiškių, tarkim, žmonos ar vaiko sveikatai iškyla realus ir akivaizdus pavojus. Tačiau susisiekti su gydymo įstaiga nėra galimybės ir vienintelis vairuotojas, t.y. jūs, esate lengvai apsvaigęs nuo alkoholio. O artimiesiems kilusį pavojų įmanoma pašalinti tik nuvežant sergantį asmenį į gydymo įstaigą? Akivaizdu, kad kiekvienas žmogus bandys suteikti pagalbą artimajam visais įmanomais būdais.

Jeigu suteikti pirmąją pagalbą nebus jokių kitų galimybių, nedvejodamas imsite automobilio raktelius ir nuvešite sergantį vaiką ar žmoną į gydymo įstaigą. Tačiau neatsižvelgus į gresiantį pavojų artimojo sveikatai, vis tiek galite būti sustabdytas policijos pareigūnų, kuriems privalėsite išaiškinti tokius savo veiksmus. Net jeigu bus surašytas administracinio pažeidimo protokolas dėl vairavimo vartojus alkoholį, teismas, įvertinęs šias aplinkybes ir vadovaudamasis pateikta medžiaga (tai galėtų būti  medžiaga iš gydymo įtaigos, vairuotojo telefono skambučių išklotinė ar kita) vairuotojo veiksmus turėtų prilyginti veikimu būtinojo reikalingumo teisėtumo sąlygomis. Teisėjas turėtų nuspręsti, jog yra pagrindas neskirti sankcijos, t.y. teisės vairuoti transporto priemones atėmimo ir baudos.

Teisinės sistemos spraga

„Aptarkime dar vieną įdomią situaciją, kurią galėtume pavadinti vairuotojus gelbėjančia teisinės sistemos spraga“, – siūlo advokatas D.Sosnovskis ir teisininkė Ana Rynkun. Pateiksime pavyzdį iš įsivaizduojamos situacijos, kai asmeniui buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas dėl vairavimo vartojus alkoholį. Tarkime asmuo, po darbo dienos kavinėje išgėrė keletą bokalų alaus, tačiau norėdamas patogiai pasiekti namus, automobiliu pajudėjo link jų. Bevažiuodamas vairuotojas išvydo policijos tarnybinį automobilį ir vengdamas sustabdymo nusuko į šalutinį kelią, sustojo prie šaligatvio, išjungė variklį bei ištraukė raktelius imituodamas kelionės pabaigą. Pro šalį važiuojantys policininkai atkreipė dėmesį į tokį manevrą ir nusprendė patikrinti stovinčią transporto priemonę. Kol policijos pareigūnas artinosi prie automobilio, vairuotojas automobilyje demonstratyviai išsitraukęs butelį ėmė gerti alkoholį. Prisistačiusiam policijos pareigūnui vairuotojas ėmė aiškintis motyvuodamas, neva bijo vartoti alkoholį namuose prie žmonos. Todėl baigęs kelionę, automobilyje nutarė atsipalaiduoti. Taigi, vien tai, kad asmuo sėdėjo prie transporto priemonės vairo, nesant užvestam varikliui, nėra pakankama prielaida teigti, jog asmuo iki tol vairavo transporto priemonę būdamas apsvaigęs.

Šalies įstatymai nedraudžia stovinčiame ir su neveikiančiu varikliu automobilyje vartoti alkoholį.

Vengiant patikrinimo

Vairuotojas laikomas apsvaigusiu nuo alkoholio ir tuo atveju, kai jis vengia blaivumo patikrinimo. Įsivaizduokime: policijos pareigūnai sustabdo automobilį, išlipęs vairuotojas yra lengvai apsvaigęs. Akivaizdu, kad tai – lengvas girtumo laipsnis, tačiau asmuo atsisako pūsti į alkotesterį. Ką tai reiškia? Sankcijos už girtumą taikomos tik tada, jeigu girtumas yra užfiksuotas. Transporto priemones vairuojančių asmenų girtumas gali būti nustatomas dviem būdais: tikrinant alkotesteriu arba medicininėje apžiūroje. Kitaip sakant, pūčiant į matuoklį – alkotesteris iškarto nurodo esamą promilių kiekį. O kažkiek pagudravus ir atsisakius pūsti laimima apie 60 minučių pakeliui iki kraujo tyrimų vietos.

Terminas sutrumpinamas

Asmenys, iš kurių buvo atimti vairuotojo pažymėjimai, turi galimybę sutrumpinti  nustatytą terminą ne mažiau kaip pusei paskirtojo laiko. Norint anksčiau laiko atgauti teisę vairuoti transporto priemonę, asmuo turi pateikti prašymą. Tačiau tai padaryti asmeniui leistina tik esant tam tikromis įstatyme numatytomis sąlygomis. Vadovaujantis LR Saugus eismo automobilių keliais įstatymu, teisė vairuoti transporto priemones grąžinama Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka po medicininės ir švietėjiškos atestacijos, baigus papildomą vairuotojų mokymą ir perlaikius vairavimo egzaminą. Sprendimą ar grąžinti atimtą teisę vairuoti anksčiau laiko priima teismas, todėl prašymas teikiamas būtent teismui. Jeigu pirmosios instancijos teismas nutaria Jums teisių negrąžinti, tada turite teisę apskųsti teismo nutartį aukštesnės instancijos teismui.

 

Transekstos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka