Nuo sausio 1 d. keitėsi vairuotojų liudijimų išdavimo sąlygos

by Lina | 3 sausio, 2024 12:57 pm

Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA) informuoja, kad nuo 2024 m. sausio 1 d. siekdama užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso nuostatų įgyvendinimą, neišduoda vairuotojo liudijimo tiems vežėjams, kurie neatitiks Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso (Kodekso) 8 straipsnio 6 dalies reikalavimų.

Pagal šį Kodekso straipsnį, galiojančią licenciją turintis vežėjas gali turėti ne daugiau kaip 5 vairuotojus kiekvienai kelių transporto priemonei, su galiojančia licencijos kopija, kuri yra susieta su konkrečia transporto priemone.

LTSA, veikdama prevenciškai sudarys sąlygas vežėjams tinkamai laikytis Kodekse nustatytų reikalavimų ir išvengti poveikio priemonių taikymo ateityje. LTSA neišduos trečiųjų šalių vairuotojo liudijimo, jei šis būtų 6-tas kelių transporto priemonės vairuotojas.

Vežėjai, kurie šiuo metu jau neatitinka nurodyto reikalavimo, po atskiro LTSA pranešimo privalės pašalinti trūkumus per nustatytą 3 mėnesių terminą, o reikalavimo neįvykdžius – bus sustabdoma jų licencija.

Esant papildomiems klausimams maloniai prašome kreiptis el. paštu konsultavimas@ltsa.lt arba telefonu (8 5) 278 56 01.

LTSA informacija

Linos jakubauskienės nuotrauka 

Source URL: https://ebus.lt/nuo-sausio-1-d-keitesi-vairuotoju-liudijimu-isdavimo-salygos/