Pasikeitė automobilių „laužo“ tvarkymo reikalavimai

by Lina | sausio 4, 2022 5:01 am

Nuo šiol nebenaudojamas transporto priemones (atliekas) atviroje teritorijoje laikančios įmonės privalės atlikti požeminio vandens monitoringą ir iš anksto pasirengti galimai aplinkos taršos prevencijai – apsirūpinti specialiosiomis priemonėmis, kurios ištekėjus pavojingiems skysčiams apsaugos nuo jų plitimo.

Tai numato Aplinkos ministerijos parengti Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių pakeitimai[1], kurie įsigaliojo sausio 1 d.

Taisyklėse išplečiamas nebenaudojamų transporto priemonių, kurioms taikomi laikymo ir ardymo reikalavimai, sąrašas. Į jį pateks ir traktoriai, žemės ūkio ir savaeigės mašinos, jų priekabos ar puspriekabės.

Be to, nuo 2022 m. birželio 1 d. apdorojimo arba surinkimo įmonė, priėmusi eksploatuoti netinkamą transporto priemonę, prieš savininkui išduodama sunaikinimo pažymėjimą, turės nustatyti jos svorį. Tai sudarys sąlygas kontroliuoti susidarančių atliekų kiekį, užkirs kelią atliekų atsikratymui gamtoje.

Kartu mažės administracinė našta gyventojams ir įmonėms: transporto priemonės savininkui nereikės pateikti VĮ „Regitra“ eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimo, o apdorojimo įmonei nereikės pateikti pavedimo sutarties su surinkimo įmone kopijos Aplinkos apsaugos departamentui.

Aplinkos ministerijos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka 

Endnotes:
  1. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių pakeitimai: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5e75cba06a0d11eca9ac839120d251c4

Source URL: https://ebus.lt/pasikeite-automobiliu-lauzo-tvarkymo-reikalavimai/