Paskelbtas įsakymo projektas dėl darbo ir poilsio reikalavimų pažeidimų sunkumo

by Lina | 8 rugsėjo, 2021 4:14 am

Seimo teisės aktų sistemoje LTSA patalpino įsakymo projektą „Dėl Reglamentų (EB) Nr. 561/2006 ir (ES) Nr. 165/2014 pažeidimų, suskirstytų į kategorijas pagal sunkumą, sąrašo patvirtinimo“ projektas, kuriuo tvirtina darbo ir poilsio režimo reikalavimų, taip pat tachografų naudojimo ir įrengimo pažeidimų sąrašą ir suskirsto juos į kategorijas – sunkiausi, labai sunkūs, sunkūs ir nedideli pažeidimai.

Su įsakymo projektu ir pažeidimų sąrašu galima susipažinti čia[1]

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka

Endnotes:
  1. čia: http://Dėl%20Reglamentų%20(EB)%20Nr.%20561/2006%20ir%20(ES)%20Nr.%20165/2014%20pažeidimų,%20suskirstytų%20į%20kategorijas%20pagal%20sunkumą,%20sąrašo%20patvirtinimo.

Source URL: https://ebus.lt/paskelbtas-isakymo-projektas-del-darbo-ir-poilsio-reikalavimu-pazeidimu-sunkumo/