Paskelbtas teisės akto projektas dėl priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo

rugpjūčio 24 04:21 2017 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Susisiekimo ministerijos tinklapyje pasirodė teisės akto projektas dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.

 

 

 

 

Su dokumentu galite susipažinti čia:

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1247640&p_org=21&p_fix=y

Susisiekimo ministerijos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka