Paskelbtas teisės akto projektas dėl priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo

by Lina | rugpjūčio 24, 2017 4:21 am

Susisiekimo ministerijos tinklapyje pasirodė teisės akto projektas dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.

 

 

 

 

Su dokumentu galite susipažinti čia:

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1247640&p_org=21&p_fix=y[1]

Susisiekimo ministerijos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka

Endnotes:
  1. http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1247640&p_org=21&p_fix=y: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1247640&p_org=21&p_fix=y

Source URL: https://ebus.lt/paskelbtas-teises-akto-projektas-del-priemones-darnaus-judumo-priemoniu-diegimas-projektu-finansavimo-salygu-apraso-patvirtinimo/