Pastaruoju metu paskelbti įstatymų projektai

12 gegužės 05:33 2022 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Pastaruoju metu pasirodė keletas įstatymų projektų, susijusių su keleiviniu transportu. 

Įsakymo projektas 22-6968, 2022 m. gegužės 06 d.
DĖL 2022-2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS SUSISIEKIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 10-001-06-01-01 „SKATINTI ALTERNATYVIŲ DEGALŲ NAUDOJIMĄ TRANSPORTO SEKTORIUJE“ APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL 2022–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS SUSISIEKIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 10-001-06-01-01 „SKATINTI ALTERNATYVIŲJŲ DEGALŲ NAUDOJIMĄ TRANSPORTO SEKTORIUJE“ VEIKLOS „GRYNŲJŲ ELEKTROMOBILIŲ ĮSIGIJIMO JURIDINIAMS ASMENIMS SKATINIMAS“ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/abb63851d05b11ecb1b39d276e924a5d

Dėl Geležinkelių infrastruktūros valdytojų, geležinkelio įmonių (vežėjų) ir įmonių, kurios naudojasi geležinkelių infrastruktūra, eismo saugos ataskaitų“.

LTSA įsakymo projektas pridedamas (2022-05-11, registracijos  Nr. 15B-2670).

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka