Pastaruoju metu priimti įstatymų pakeitimai

lapkričio 12 05:09 2019 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Pastaruoju metu pasirodė keletas įstatymų pakeitimų. Supažindiname su jais savo skaitytojus.

 

Apskaita

Pakeisti Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V-255.

Pakeitimai įsigalioja 2019-11-05.  Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003-09-18 įsakymas Nr. V-255 su visais pakeitimais išdėstytas čia:

https://taz.lt/?p=1331#more-1331

Darbas

Pakeistas Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2020-01-01.

LRV 2017-06-21 nutarimas Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ su visais pakeitimais išdėstytas čia:

https://taz.lt/?p=7114#more-7114

Dabuotojų sauga ir sveikata

Pakeistas Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“, priedas „DSS ir darbo teisės būklė“.

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013-09-11 įsakymas Nr. V-356 su visais pakeitimais išdėstytas čia:

https://taz.lt/?p=662#more-662

Pelno mokestis

VMI informuoja, kad atsižvelgiant į teisės aktų pakeitimus, sukurtas Metinės pelno mokesčio deklaracijos (pildo neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys) PLN204A formos 06 versijos MXFD šablonas, kuris naudojamas pildant ir teikiant Metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204A (6 versijos) formą už laikotarpius, prasidedančius nuo 2019-01-01  Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2019 11 05.

https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Korteles/Naujienos_kortele/Naujienos_kortele.aspx?newsitemid=74b53150-a1bb-4344-aa50-eb1a646ad28c

 „SoDra“ instruktuoja, kaip pateikti prašymą ligos išmokai

„SoDros“ duomenimis, šiuo metu priskaičiuojama apie 38 tūkst. gyventojų, kuriems per pastaruosius metus buvo išduoti nedarbingumo pažymėjimai, tačiau jie dėl išmokos nesikreipė. „SoDra“ taip pat primena, kad savarankiškai dirbantys gyventojai (išskyrus veiklą su verslo liudijimu), taip pat gali gauti ligos išmoką. Svarbu žinoti, kad išmoka paskaičiuojama, kai gyventojas deklaruoja pajamas ir sumoka socialinio draudimo įmokas. „SoDros“ informacija:

https://www.sodra.lt/lt/naujienos/sodros-instrukcija-kaip-visada-gauti-ligos-ismoka

Viešieji pirkimai

Pakeista Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“

Pakeitimu patikslinta, kad pradinės sutarties vertė skaičiuojama be pridėtinės vertės mokesčio, pakeistas Metodikos 36.1.3 papunktis, taip pat, atsižvelgiant į praktikoje pasitaikiusius neaiškumus, patikslintas Metodikos 56 punktas.

Pakeitimai įsigaliojo 2019-11-05.  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymas Nr. 1S-95 su visais pakeitimais išdėstytas čia:

https://taz.lt/?p=1767#more-1767

Nuo 2020 m. sausio 1 d. nustatytos žemesnės tarptautinio pirkimo, tarptautinės koncesijos ir tarptautinio pirkimo, atliekamo gynybos ir saugumo srityje, vertės ribos  Viešųjų pirkimų tarnybos informacija:

http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/patikslintos-tarptautiniu-pirkimu-ir-tarptautines-koncesijos-vertes-ribos

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba visus eismo dalyvius ragina būti matomiems, dėvėti atšvaitus ir dalinasi keliais patarimais  Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos informacija:

http://vvtat.lt/naujienos-ir-pranesimai-ziniasklaidai/377/iprotis-galintis-isgelbeti-gyvybe-kas-zinotina-apie-atsvaitus:1201

eBus.lt

Linos Jakubauskienės nuotrauka