Pateiktas nutarimo projektas dėl Transporto lengvatų įgyvendinimo

by Lina | vasario 20, 2020 4:51 am

Seimo tinklapyje pasirodė nutarimo projetas, kurio tikslas – įpareigoti suinteresuotas ministerijas pateikti Susisiekimo ministerijai patvirtintus nacionalinių dokumentų (pažymėjimų), kuriais suteikiama teisė įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida, pavyzdžius, taip pat pateikti Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečių dokumentų žymas/rekvizitus, pagal kurias galima patvirtinti keleivio teisę įsigyti bilietą su nuolaida pagal Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo nuostatas.

 

 

 

Su dokumentu galima susipažinti čia:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/6255e450525711eaac56f6e40072e018[1]

eBus.lt

Linos Jakubauskienės nuotrauka

 

 

 

Endnotes:
  1. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/6255e450525711eaac56f6e40072e018: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/6255e450525711eaac56f6e40072e018

Source URL: https://ebus.lt/pateiktas-nutarimo-projektas-del-transporto-lengvatu-igyvendinimo/