Patvirtinti aprašai dėl miesto ir vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimo

by Lina | 12 gruodžio, 2016 5:16 am

DSC_0158[1]Po ilgokų ginčų ir derinimų Teisės aktų registre pasirodė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos  4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-517 priemonės „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas bei „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas” projektų finansavimo sąlygų aprašas.

Jame nurodoma, kaip miestų ir regionų keleivinio transporto įmonės galės gauti ES paramą naujoms ekologiškoms transporto priemonėms įsigyti.

Penkiems didiesiems miestams – Vilniui, Kaunui, Klaipėdai, Šiauliams ir Panevėžiui – žadama paskirstyti 28 962 002 eurų.

Išlieka nuostata, kad paraiškas teikti galės savivaldybės, su partneriu sudariusios viešųjų paslaugų teikimo sutartis. Numatyta, kad parama bus teikiama ir tuo atveju, „kai su keleivių vežimo veiklą vykdančia įmone, dalyvaujančia projekto įgyvendinime kaip partneris, yra sudaryta viešųjų paslaugų teikimo sutartis be konkurso, dokumentus, įrodančius, kad ši sutartis buvo sudaryta siekiant užtikrinti keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimą, kurio, atsižvelgdamos į savo komercinius interesus, kitos keleivių vežimo veiklą vykdančios įmonės neprisiimtų arba kurį prisiimtų ne visa apimtimi, tačiau kuris buvo būtinas siekiant patenkinti bendruosius interesus, ir tokiu sprendimu nebuvo suteikta privilegijų arba diskriminuojami atskiri ūkio subjektai ar jų grupės. Prireikus, įgyvendinančioji institucija, vertindama viešųjų paslaugų teikimo sutarties sudarymo aplinkybes, gali konsultuotis su Viešųjų pirkimų tarnyba ir (arba) Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba”.

Vežėjai galės įsigyti elektrines, taip pat naudojančias biodujas, suskystintas ar suslėgtas gamtines dujas, vandenilį, taip pat išvardytų energijos tipų kombinacijas naudojančias transporto priemones.

Nurodyti ir reikalavimai, kuriuos turės atitikti didžiųjų miestų įsigyjamos transporto priemonės.

Panašūs reikalavimai galios ir vietinio susiekimo viešojo transporto priemonių parkus norėsiantys atnaujintiems regionams. Projekte dalyvauja Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos ir Vilniaus regionai. Iš viso jiems žadama skirti 14 481 000 eurų ES paramos.

 

Lina Jakubauskienė

Autorės nuotrauka

Endnotes:
  1. [Image]: http://ebus.lt/wp-content/uploads/2016/11/DSC_0158.jpg

Source URL: https://ebus.lt/patvirtinti-aprasai-del-miesto-ir-vietinio-susisiekimo-viesojo-transporto-priemoniu-parko-atnaujinimo/