Pirmąją rugsėjo savaitę fiksuotas išaugęs nusižengimų viešajame transporte skaičius

by Lina | rugsėjo 13, 2021 4:10 am

Kassavaitinę ekstremalios situacijos metu taikomų apribojimų laikymosi kontrolę vykdančios institucijos pastebi, kad jau antrą savaitę iš eilės matomas didėjantis nusižengimų viešajame transporte skaičius, tiesa, daugiausia siejamas su kaukių dėvėjimu, o atsakinga praktika įvardijama tai, kad vėlei nenustatyta nė vieno nusižengimo įmonėse ar įstaigose, aptarnaujančiose tik asmenis, turinčius Galimybių pasą. 

Primename, kad tyrimus atitinkamose srityse atlikti yra pavesta savivaldybių administracijų direktoriams, Policijos departamentui, Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (VMVT), Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (NVSC), Valstybinei darbo inspekcijai (VDI) ir Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (VVTAT).

Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrui apie ekstremaliosios situacijos metu taikomų apribojimų laikymosi kontrolę praėjusią savaitę pateikė 55 savivaldybės. Praėjusio penktadienio, rugsėjo 3 d., duomenimis, patikrinus 175 viešųjų paslaugų sektorius, 8 kino teatrus ir meno įstaigas, 24 renginius ir 185 būriavimosi vietas, jokių pažeidimų nerasta.

Pirmąją rugsėjo mėnesio savaitę Lietuvos savivaldybės aktyviai tikrino viešojo transporto dalyvius. Iš viso atlikti 1885 patikrinimai, nustatyti 355 pažeidimai – dvigubai daugiau nei savaitę prieš tai. Didžioji dalis jų – apsauginių kaukių dėvėjimo pažeidimai.

Taip pat tikrintas laisvalaikio ir pramogų sektorius. Iš 37 patikrintų subjektų, 6-uose nustatyti pažeidimai. Patikrinus 358 turgavietes ir lauko prekybos vietas, vienoje buvo nesilaikoma šiuo metu taikomų ribojimų.

54 savivaldybės tikrino, kaip asmenys laikosi izoliacijos. Iš viso patikrinti 1114 iš užsienio atvykusių asmenų, 475 iš jų lankėsi šalyse, paveiktose mutavusio COVID-19 viruso. Nustatyti 4 nusižengimai dėl izoliacijos taisyklių nesilaikymo.

Taikomų apribojimų kontrolę vykdė ir Policijos departamentas. Per savaitę nebuvo nustatytas nė vienas kaukių dėvėjimo pažeidimas. Policijos pareigūnai itin aktyviai tikrino saviizoliacijoje esančius asmenis – iš viso atlikti 1396 patikrinimai, nustatyti 7 pažeidimai. Pažeidėjams surašyti administracinių pažeidimų protokolai.

VMVT specialistai, vykdydami atitinkamų įstaigų kontrolę, 114-oje viešojo maitinimo įstaigų nustatė 4 pažeidimus, o prekybos maisto produktais vietose (tikrinti 59 subjektai), veterinarijos praktikos veiklos (tikrintas 1 subjektas) ir prekybos veterinarinėmis priemonėmis (tikrinta 10 subjektų) vietose jokių nusižengimų fiksuota nebuvo.

Per praėjusią savaitę NVSC patikrino 108 ūkio subjektus. Iš jų 3 veiklą vykdė, nesilaikydami ekstremaliosios situacijos metu taikomų apribojimų. Patikrinus 2 grožio paslaugas teikiančias įmones, 2 sporto klubus, 8 apgyvendinimo paslaugas teikiančias įstaigas, 2 vaikų neformaliojo švietimo paslaugas teikiančias įstaigas, 1 laisvalaikio ir (ar) pramogų erdvę ir 1 kino teatrą, pažeidimų nenustatyta. Veikla šiose įstaigose buvo vykdoma tik su Galimybių pasu.

Atlikus 92 patikrinimus įstaigose, teikiančiose savo paslaugas tiek turintiems, tiek neturintiems Galimybių paso asmenims, buvo nustatyti 3 pažeidimai, susiję su darbuotojų periodiniu testavimu. 1 iš jų – socialines paslaugas teikiančioje įstaigoje, kiti 2 – sveikatos priežiūros įstaigose. Visais atvejais buvo pradėtos administracinių nusižengimų teisenos.

Kaip ir kiekvieną savaitę NVSC specialistai tikrino atliekamą privalomą periodinį testavimą. Iš viso patikrinti 74 ūkio subjektai: 25 asmens sveikatos priežiūros įstaigos, 28 formalaus ir neformalaus švietimo įstaigos, 13 socialinių paslaugų įstaigų, 8 vaistinės. Daugiau pažeidimų, be pirmiau minėtojo periodinio testavimo tvarkos nesilaikymo, nerasta.

Pažymėtina, kad nepaisantiesiems operacijų vadovo sprendimų gali grėsti baudą nuo 1500 iki 6000 eurų.

SAM informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka 

Source URL: https://ebus.lt/pirmaja-rugsejo-savaite-fiksuotas-isauges-nusizengimu-viesajame-transporte-skaicius/