Pradėta rengti Šiaurės ir Baltijos šalių vandenilio koridoriaus galimybių studija

by Lina | 11 sausio, 2024 4:39 am

Startuoja siūlomas Šiaurės ir Baltijos šalių vandenilio koridoriaus projektas, kuriuo siekiama nutiesti tarpvalstybinio vandenilio vamzdyno infrastruktūrą iš Suomijos į Vokietiją. Ji drieksis  per Estiją, Latviją, Lietuvą ir Lenkiją.

Šeši dujų perdavimo operatoriai – Suomijos „Gasgrid“, Estijos „Elering“, Latvijos „Conexus Baltic Gird“, Lietuvos „Amber Grid“, Lenkijos GAZ-SYSTEM ir Vokietijos ONTRAS – neseniai pradėjo šio projekto išankstinę galimybių studiją.

Projekto partnerių teigimu, studija siekiama sukurti išsamią, faktais pagrįstą sistemą, leidžiančią priimti optimalius sprendimus, kuriuos tikimasi parengti dar po šešių mėnesių. Vandenilio koridoriaus projektas turėtų būti parengtas įgyvendinti iki 2030 m.

Koridoriaus tikslas – sukurti tiekimo ryšį tarp žaliojo vandenilio gamybos regionų Šiaurės Europoje su pagrindinėmis vartojimo rinkomis Centrinėje Europoje.

„Amber Grid“ generalinis direktorius Nemunas Biknius projekto plėtrą komentuoja: „Išanalizavę esamą ekonominę situaciją, išankstinės galimybių studijos konsultantai pateiks atsakymus apie ekologiško ir mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančio vandenilio gamybos ir vartojimo galimybes regione“ .

Dujų perdavimo operatoriai bendradarbiavimo sutartį dėl žaliojo vandenilio projekto pasirašė dar 2022 m. gruodį. 2023 m. lapkritį projektui Europos Komisija suteikė bendro intereso projekto (BCI) statusą.

Vandenilio koridorius laikomas svarbiu besiformuojančiai vandenilio ekosistemai Europoje. Tikimasi, kad projektas paskatins atsinaujinančios energijos ir žaliojo vandenilio gamybą visoje Šiaurės Europoje, taip prisidės prie Klimato kaitos tikslų įgyvendinimo.

eBus.lt

Linos Jakubauskienės nuotrauka

Source URL: https://ebus.lt/pradeta-rengti-siaures-ir-baltijos-saliu-vandenilio-koridoriaus-galimybiu-studija/