Registruotas Geležinkelių transporto kodekso pakeitimų projektas

by Lina | rugsėjo 17, 2021 4:31 am

Projekte didžiausiais dėmesys infrastruktūriniams klausimams reguliuoti, civilinės atsakomybės ir kt. klausimais.

 

Tarp keičiamų GTK straipsnių yra ir tiesiogiai su keleivių vežimo veikla susijusių nuostatų, iš kurių galima išskirti projekto 6 str., kuris keičia GTK 12 str. dėl nuostolių teikiant viešąsias paslaugas kompensavimo (sudaromos galimybės savivaldybėms prisidėti prie nuostolius kompensavimo) ir projekto 8 str., kuris keičia GTK 17 str. dėl stočių (atsiranda stotelės sąvoka).

Pakeitimų projektą Seimo teisės aktų sistemoje galima rasti čia[1]

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka 

Endnotes:
  1. čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/591cd560153311ecad9fbbf5f006237b

Source URL: https://ebus.lt/registruotas-gelezinkeliu-transporto-kodekso-pakeitimu-projektas/