Registruoti nauji teisės aktų projektai

by Lina | 26 birželio, 2023 4:34 am

Birželio 22 d. registruotas LRV nutarimo projektas Nr. 23-10193 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447  „Dėl Lietuvos Respublikos Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo´ pakeitimo” (http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1729873[1]

Nutarimo projekto tikslas – nustatyti kelių naudotojo mokesčio dydžius, kuriuos moka M2, M3, N1, N2, N3 motorinių transporto priemonių valdytojai už naudojimąsi keliais.

 

Autobusai

M(Ne daugiau kaip trys ašys) M3 (Ne mažiau kaip keturios ašys)
Mokesčio dydis (eurais)
metų tarifas mėnesio tarifas savaitės (7 dienų) tarifas dienos tarifas metų tarifas mėnesio tarifas savaitės (7 dienų) tarifas dienos tarifas
EURO 0 1466 139 70 29 2360 224 112 51
EURO I 1274 121 61 26 2043 193 96 45
EURO II 1102 104 53 22 1774 168 84 38
EURO III 959 91 46 19 1536 146 72 34
EURO IV 834 79 40 16 1336 127 63 29
EURO V 726 69 35 14 1161 110 55 25
EURO VI 660 62 31 13 1056 100 50 23

Pastabas galime teikti iki 2023-07-05.

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka

Endnotes:
  1. http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1729873: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1729873

Source URL: https://ebus.lt/registruoti-nauji-teises-aktu-projektai-3/