SADM siūlo gerinti vairuotojų darbo sąlygas

by Lina | 22 liepos, 2021 4:05 am

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kviečia socialinius partnerius – Trišalėje taryboje darbdavius ir profesines sąjungas atstovaujančias organizacijas – pasirašyti susitarimą dėl krovinių pervežimo kelių transportu tarptautiniais maršrutais darbuotojų darbo sąlygų gerinimo.

Šiuo susitarimu Socialinės apsaugos ir darbo bei Susisiekimo ministerijos numato didinti kontrolę ir atsakomybę už esamų reikalavimų pažeidimus, gerinti informacijos darbuotojams prieinamumą ir kitas sąlygas. Darbdaviai, be kitų dalykų, kviečiami informaciją darbuotojams užsieniečiams teikti suprantama jiems kalba, ieškoti su darbuotojų atstovais būdų mažinti nemokamų atostogų laikotarpius, elektroniniu paštu darbuotojams teikti informaciją apie išdirbtas valandas, priskaičiuotas sumas ir kita.

„Transporto sektorius prašo palengvinti trečiųjų šalių piliečių atsivežimą, tačiau matome, kad fiksuojama daug ginčų su atvykstančiais darbuotojais, taip pat yra labai didelė jų kaita. Siekiame, kad transporto sektorius tobulėtų ir vis daugiau įmonių pradėtų vertinti savo darbuotojus ir sudarytų jiems geresnes darbo sąlygas. Ieškome, kaip kartu galime tą padaryti“, – sako socialinės apsaugos ir darbo viceministras Vytautas Šilinskas.

Darbdavių organizacijų įsipareigojimai

Darbdaviai kviečiami įsipareigoti informaciją apie darbo sąlygas pateikti transporto darbuotojui, užsieniečiui, suprantama kalba. Jeigu susitariama dėl mažesnių nei maksimalūs dienpinigių dydžiai taikymo, jų konkrečius dydžius darbdaviai kviečiami įsipareigoti diferencijuoti pagal objektyvius kriterijus.

Darbdaviai transporto darbuotojams atlyginimą turėtų mokėti pavedimu, elektroniniu paštu juos supažindinti su priskaičiuotu atlyginimu, išskaitymais, pateikti jiems komandiruotės įsakymų skenuotas kopijas, su kuriomis darbuotojai privalėtų susipažinti jas pasirašydami.

Valstybės institucijų įsipareigojimai

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija savo ruožtu palaikytų darbuotojų teisę nakvoti ne kabinoje ir grįžti namo, didintų informacijos apie jų teises prieinamumą, palaikytų koeficiento nustatymą ir kt.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Susisiekimo ir Užsienio reikalų ministerijomis įsipareigotų kelti klausimą Europos Sąjungos institucijose dėl tinkamos ir pakankamos infrastruktūros vairuotojams nakvoti užtikrinimo.

Tarp Susisiekimo ministerijos įsipareigojimų: krovinių ir keleivių vežėjams ir jų vairuotojams taikomų administracinės atsakomybės sankcijų dydžio peržiūra; galimybės taikyti didesnes poveikio priemones įmonėms už darbo ir poilsio režimo pažeidimus, numatyti atsakomybę už įtaisų, atjungiančių nors vieną tachografo funkciją, įrengimo ar naudojimo įvertinimas. Susisiekimo ministerija taip pat atliktų pašto dėžučių teisinio veikimo analizę, stiprintų transporto srityje veikiančių laikinojo įdarbinimo įmonių patikrinimus ir atliktų šių įmonių veikimo teisėtumo analizę.

Profesinių sąjungų įsipareigojimai

Profesinės sąjungos kviečiamos susitarimu prisidėti prie transporto darbuotojų teisių užtikrinimo ir gynimo. Jos turėtų aktyviau bendradarbiauti su Valstybine darbo inspekcija ir kitomis institucijomis, darbdavių organizacijomis ir įmonių atstovais dėl galimų pažeidimų nustatymo ir tyrimo, taip pat įsipareigotų viešinti informaciją savo interneto svetainėse apie transporto darbuotojų teises ir pareigas, pažeistų teisių gynimo būdus.

Susitarimo šalys kas tris mėnesius aptartų tarpusavio įsipareigojimų vykdymą.

Padėtis transporto sektoriuje

Kaip rodo Valstybinės darbo inspekcijos patikrinimų duomenys, vis dažniau nelegalų darbą transporto sektoriuje keičia nedeklaruoto darbo formos: nežymimas dirbtas darbo laikas, neapskaitomas viršvalandinis ir naktinis darbas, darbai organizuojami poilsio dienomis, neįforminant to nustatyta tvarka, nesilaikoma darbo ir poilsio laiko reikalavimų, netinkamai įforminamos darbo sutarties sąlygos, darbuotojai galimai verčiami pasirašyti prašymus dėl nemokamų atostogų, nesumokamas pažadėtas darbo užmokestis ir kt.

SADM informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka

 

Source URL: https://ebus.lt/sadm-siulo-gerinti-vairuotoju-darbo-salygas/