Savivaldybėms – įpareigojimas pasirūpinti tam tikrų visuomenės grupių pervežimu

by Lina | 29 gruodžio, 2020 5:29 am

Siekdama užtikrinti koronaviruso (COVID-19) infekcijos plitimo prevenciją šalyje ir norėdama apsaugoti labiausiai pažeidžiamas visuomenės grupes, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) patobulino COVID-19 liga sergančių asmenų pervežimo tvarką.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu savivaldybių administracijų direktoriams pavesta užtikrinti jų savivaldybės teritorijoje esančių tam tikrų asmenų, kuriems taikoma izoliacija, sergančių COVID-19 liga, pervežimą.

Savivaldybių administracijų direktoriai turės užtikrinti asmenų, kuriems yra taikoma izoliacija, bet jie neturi ar nėra deklaravę gyvenamosios vietos Lietuvoje, taip pat neteisėtai į Lietuvos Respubliką atvykusių užsieniečių ir prieglobsčio prašytojų bei asmenų, kurie paleidžiami iš laisvės atėmimo įstaigos, pervežimą į numatytas izoliavimo patalpas.

Operacijų vadovo sprendimu savivaldybių administracijų direktoriai privalės užtikrinti asmenų, kurie serga COVID-19 liga ir priklauso šioms asmenų grupėms, pervežimą į VšĮ Abromiškių reabilitacinę ligoninę, prieš tai informavus šios ligoninės atstovus apie atvežamus pacientus.

Savivaldybių administracijų direktoriams taip pat pavesta užtikrinti iš laisvės atėmimo įstaigų paleidžiamų asmenų, kurie paleidžiami tęsti koronaviruso (COVID-19) infekcijos gydymo ambulatoriškai ir neturi galimybės grįžti nuosavu ar artimųjų transportu, transportavimą į šių asmenų namus ar kitą gyvenamąją vietą. Šių asmenų pervežimą privalės organizuoti ta savivaldybės administracija, į kurios teritoriją bus pervežamas asmuo.

Su operacijų vadovo sprendimu galite susipažinti čia[1].

SAM informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka 

Endnotes:
  1. čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ab63587046bd11ebb394e1efb98d3e67?jfwid=72zogpz9l

Source URL: https://ebus.lt/savivaldybems-ipareigojimas-pasirupinti-tam-tikru-visuomenes-grupiu-pervezimu/