Seimas po svarstymo pritarė Viešųjų pirkimų įstatymo pataisoms

by Lina | rugsėjo 27, 2021 4:32 am

Seimas po svarstymo pritarė Viešųjų pirkimų įstatymo pataisoms (projektas Nr. XIIIP-4877(3).

Kaip Seimo kanceliarijos Spaudos biurą informavo pagrindiniu svarstyti šį klausimą paskirto – Ekonomikos komiteto – pranešėjas, Seimo narys Andrius Kupčinskas, po svarstymo nuspręsta įstatyme įtvirtinti nuostatą, numatančią, kad Lietuvoje viena perkančioji organizacija, t. y. CPO LT, paslaugas teiks visoms perkančiosioms organizacijoms, nustatant pareigą joms pirkti per CPO LT elektroninį katalogą, jei ten yra prekių, paslaugų ar darbų, kurie atitinka jų poreikius. Taip bus išlaikytos sukauptos CPO LT kompetencijos, užtikrinamas vykdomų viešųjų pirkimų skaidrumas ir greitis.

Taip pat numatoma palikti Vyriausybei teisę spręsti, kada racionalu centralizuoti pirkimus ministerijų ir įstaigų lygmeniu, nes jau dabar, pasak A. Kupčinsko, ministerijų lygmenyje taikomas viešųjų pirkimų centralizavimas užtikrina viešųjų pirkimų centralizavimo tikslus.

Projektu siūloma nustatyti lanksčias centralizavimo galimybes savivaldybėse, įtvirtinant kad savivaldybės taryba priima sprendimus dėl pirkimų centralizavimo, derindama tris alternatyvas:

  1. a) steigiant savivaldybės centrinę perkančiąją organizaciją;
  2. b) sukuriant bendrą centrinę perkančiąją organizaciją kelioms savivaldybėms;
  3. c) pasirašant centralizuotos pirkimų veiklos paslaugų sutartį su esama centrine perkančiąja organizacija.

„Toks siūlymas leis centralizuoti visų savivaldybių pirkimus ir nesukels papildomos administracinės ir finansinės naštos, suprantant, kad savivaldybės yra skirtingos ne tik dydžiu, finansiniais resursais, bet ir galimybėmis pritraukti ir išlaikyti kvalifikuotus darbuotojus“, – Seimo kanceliarijos Spaudos biurui sakė A. Kupčinskas.

Projektui po svarstymo pritarė 83, nė vienas nebalsavo prieš, susilaikė 3 Seimo nariai.

LR Seimo informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka

 

 

Source URL: https://ebus.lt/seimas-po-svarstymo-pritare-viesuju-pirkimu-istatymo-pataisoms/