Seimas svarstys siūlymą didinti minimalius pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus

spalio 21 04:11 2020 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis Seimui pristatė Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo pataisas (projektas Nr. XIIIP-5293), kuriomis siūloma padidinti įstatyme nustatytus minimalius pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus. Tokie pakeitimai neleistų atsirasti nepagrįstai minimalių ir maksimalių pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų sanklotai („persidengimui“), o nuo 2021 m. sausio 1 d., nustačius 642 eurų minimaliąją mėnesinę algą (MMA) ir 177 eurų bazinį dydį (BD), minimalūs kvalifikuotų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai būtų didesni už nekvalifikuotų darbuotojų darbo užmokestį.

„Projektu siūloma padidinti įstatymo 1, 2, 3, 4 prieduose numatytus minimalius pareiginės algos (MMA) pastoviosios dalies koeficientus siekiant, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. nustačius minimalų mėnesinį atlygį – 642 eurus ir bazinį dydį – 177 eurus, jų dydžiai nesusilygintų su nekvalifikuotų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžiais, o taip pat siekiama siaurinti koeficientų „šakutes“ taip sudarant teisingesnio apmokėjimo už darbą galimybes“, – Seime sakė L. Kukuraitis.

Įstatyme taip pat siūloma įtvirtinti, kad už darbą, kai yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, būtų mokamas ne padidintas darbo užmokestis, kaip buvo numatyta iki šiol, o priemoka, nes biudžetinės įstaigos darbuotojui, kuriam nustatytas maksimalus pareiginės algos koeficientas, padidinti jį už darbą, esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, jau nebūtų galima. Siūloma nustatyti, kad priemoka už darbą, kai yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, siektų iki 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio ir nebūtų įskaitoma į priemokų kitais pagrindais ir pareiginės algos kintamosios dalies sumą.

LR Seimo informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka