Seimas svarstys siūlymus, kaip pagerinti situaciją darbo rinkoje

by Lina | 23 kovo, 2022 4:58 am

Seimas svarstys Užimtumo įstatymo ir lydimojo teisės akto pataisas, kuriomis, pasak projektus pristačiusio socialinės apsaugos ir darbo viceministro Vytauto Šilinsko, siekiama, kad daugiau žmonių dirbtų ir daugiau užsidirbtų.

„Siekiame toliau gerinti situaciją darbo rinkoje. Tam siūlome dvi priemones. Vieną – greitą priemonę, tai reiškia išmoka siekiant pritraukti aukštos kvalifikacijos ir didelius mokesčius mokančius asmenis; kitą – ilgalaikę priemonę,  tai yra praplėsti ir pagerinti mūsų piliečiams teikiamas Užimtumo tarnybos paslaugas“, – sakė V. Šilinskas.

Teikiamu Užimtumo įstatymo pakeitimų projektu Nr. XIVP-1399[1] siekiama tobulinti bedarbio statuso suteikimo ir panaikinimo bei tinkamo darbo nustatymo teisinį reguliavimą; derinti darbo jėgos pasiūlą ir paklausą, pritraukiant išvykusius aukštos kvalifikacijos Lietuvos Respublikos piliečius ir aukštos kvalifikacijos užsieniečius, paskatinant užsienio investuotojus perkelti savo gamybinę arba paslaugų veiklą į Lietuvą, sumažinant darbuotojui tenkančias atvykimo išlaidas, o darbdaviui aukštos kvalifikacijos darbuotojo paieškos išlaidas; numatyti individualios užimtumo veiklos planavimo ir konsultavimo dėl pasirengimo dirbti paslaugų teikimą darbo rinkai besirengiantiems asmenims; suteikti galimybę užimtiems asmenims mokytis ir įgyti aukštą pridėtinę vertę kuriančias kvalifikacijas ir kompetencijas, mokytis pameistrystės organizavimo forma, įvertinti ir pripažinti neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytas kompetencijas, užsieniečiams mokytis valstybinės kalbos, didinti paramos judumui ir paramos darbo vietoms steigti priemonių įgyvendinimo veiksmingumą ir efektyvumą.

Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-1400[2] tikslas – sudaryti galimybę nedirbantiems asmenims, kuriems suteikiamas darbo rinkai besirengiančio asmens statusas, išlikti apdraustaisiais sveikatos draudimu valstybės lėšomis.

Teikiamiems projektams po pateikimo pritarė 112, nė vienas nebalsavo prieš, susilaikė vienas Seimo narys.

Šiuos klausimus Seimo posėdyje vėl numatoma svarstyti gegužės 10 d.

LR Seimo informacija

Endnotes:
  1. XIVP-1399: http://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIVP-1399*&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_rus=
  2. XIVP-1400: http://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIVP-1400*&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_rus=

Source URL: https://ebus.lt/seimas-svarstys-siulymus-kaip-pagerinti-situacija-darbo-rinkoje/