Seimas vieningai pritarė iniciatyvai, kad mokiniams nuo 10 metų būtų siūloma suteikti tokią transporto lengvatą, kuria šiuo metu naudojasi pradinukai ir studentai

by Lina | 25 kovo, 2022 5:17 am

Seime po pateikimo beveik vienbalsiai buvo pritarta Seimo nario Mindaugo Skritulsko teikiamam Transporto lengvatų įstatymo pataisoms, kuriomis  siūloma nustatyti, kad teisę įsigyti vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo tolimojo arba vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais bilietą su 50 procentų nuolaida turi turėti taip pat ir mokiniai, kurie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas. Tokia nuolaida negaliotų pilnamečiams asmenims, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas.

Įstatymo pataisos teikiamos siekiant spręsti diskriminacinio pobūdžio situaciją, kai teisę įsigyti vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo tolimojo arba vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais bilietą su 50 procentų nuolaida turi, šešiolikmečiai, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma (taip pat ir studentai), mokiniai nuo 7 iki 8 metų, taip pat vežami mokiniai nuo 7 iki 10 metų, tačiau jau 11 metų sulaukę mokiniai, kurie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas, tokios galimybės į minėtą lengvatą netenka. Taigi iš esmės Įstatyme yra įtvirtintos lengvatos pradinukams, profesinį mokymą, taip pat specializuotą mokymą vykdančių mokyklų mokiniams, studentams, tačiau mokiniai nuo 10 metų tokios lengvatos neturi.

Teisę įsigyti vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo tolimojo arba vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais bilietą su 50 procentų nuolaida turi aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, Lietuvos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai,  šeimos nariai, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, taip pat mokiniai, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, vaikai nuo 7 iki 8 metų. Teisę įsigyti vienkartinį važiavimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais bilietą su 50 procentų nuolaida, o terminuotą vardinį važiavimo bilietą su 80 procentų nuolaida taip pat turi mokiniai, kurie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas). Tokia lengvata Įstatymo 5 straipsnio 7 dalyje nustatyta taip pat specializuoto ugdymo krypties programas vykdančių mokyklų mokiniams, tik pastarieji pagal Įstatymą su 50 procentų nuolaida gali įsigyti ir bilietus reguliaraus susisiekimo laivais bei keltais. Šio straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad teisė įsigyti vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 50 procentų nuolaida suteikiama vežamiems vaikams nuo 7 iki 10 metų.

LR Seimo informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka 

Source URL: https://ebus.lt/seimas-vieningai-pritare-iniciatyvai-kad-mokiniams-nuo-10-metu-butu-siuloma-suteikti-tokia-transporto-lengvata-kuria-siuo-metu-naudojasi-pradinukai-ir-studentai/