Seime įregistruotos įstatymų pataisos dėl vidaus sandorių

by Lina | rugsėjo 10, 2019 4:25 am

LR Seimo elektroninėje svetainėje pasirodė keletas įstatymų pataisų projektų, susijusių su viešaisiais pirkimais ir vidaus sandoriais.

 

Su dokumentais galima susipažinti čia:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/4a53bdf0c4a911e993cff47c25bfa28c?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=8ebcf976-f7da-4fc7-afca-bfdcae39a7bc[1]

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/9ebacc30c4a911e993cff47c25bfa28c?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=8ebcf976-f7da-4fc7-afca-bfdcae39a7bc[2]

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/5a219190c4a811e993cff47c25bfa28c?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=8ebcf976-f7da-4fc7-afca-bfdcae39a7bc[3]

eBus.lt

Linos Jakubauskienės nuotrauka

Endnotes:
  1. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/4a53bdf0c4a911e993cff47c25bfa28c?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=8ebcf976-f7da-4fc7-afca-bfdcae39a7bc: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/4a53bdf0c4a911e993cff47c25bfa28c?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=8ebcf976-f7da-4fc7-afca-bfdcae39a7bc
  2. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/9ebacc30c4a911e993cff47c25bfa28c?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=8ebcf976-f7da-4fc7-afca-bfdcae39a7bc: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/9ebacc30c4a911e993cff47c25bfa28c?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=8ebcf976-f7da-4fc7-afca-bfdcae39a7bc
  3. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/5a219190c4a811e993cff47c25bfa28c?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=8ebcf976-f7da-4fc7-afca-bfdcae39a7bc: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/5a219190c4a811e993cff47c25bfa28c?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=8ebcf976-f7da-4fc7-afca-bfdcae39a7bc

Source URL: https://ebus.lt/seime-iregistruotos-istatymu-pataisos-del-vidaus-sandoriu/