Seimo Ekonomikos komitetas pritaria galimybei valstybės ir savivaldybių įmones pertvarkyti į viešąsias įstaigas

rugsėjo 27 04:17 2018 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Posėdyje Ekonomikos komitetas svarstė ir bendru sutarimu pritarė Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 19 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 221 straipsniu įstatymo projektui Nr. XIIIP-2172 ir Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIIP-2173.

 

Įstatymų projektais siekiama sukurti teisines prielaidas valstybės ar savivaldybės įmones pertvarkyti į viešąsias įstaigas, įtvirtinti pertvarkymo procedūras; nustatyti naują valstybės ir savivaldybių turto investavimo pagrindą, kai valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas kaip įnašas po įmonės pertvarkymo į viešąją įstaigą perduodamas viešosios įstaigos nuosavybėn.

Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas (toliau – VSĮĮ), be kita ko, nustato įmonės pertvarkymo į kitų teisinių formų juridinius asmenis reguliavimą, t. y. valstybės įmonės pertvarkymą į savivaldybės įmonę ir atvirkščiai – į biudžetinę įstaigą, akcinę bendrovę ir uždarąją akcinę bendrovę. Tačiau galiojančiame VSĮĮ nenustatyta galimybė įmones pertvarkyti į viešąsias įstaigas.

Galiojantis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas nenustato pagrindo, leidžiančio investuoti valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą, kai šis turtas kaip įnašas po įmonės pertvarkymo į viešąją įstaigą perduodamas viešosios įstaigos nuosavybėn.

Praktikoje pasitaiko atvejų, kad įmonė pagal vykdomos veiklos pobūdį labiau atitinka kitai juridinio asmens teisinei formai būdingus požymius. Pavyzdžiui, valstybės įmonė „Mūsų amatai“ pirmiausia rūpinasi nuteistųjų integracija į visuomenę, o pačioje įmonėje dirba tik nuteistieji, dalis įmonės veiklų vykdoma taip pat tik pačių nuteistųjų įstaigų reikmėms. Tokia įmonė labiau atitinka požymius, būdingus viešajai įstaigai, kurios tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą. Įvertinus tai, kad dalis veikiančių įmonių pagal vykdomą veiklos pobūdį iš esmės labiau atitinka viešosios įstaigos, kaip teisinės formos, požymius, nėra tikslinga išlaikyti įmonės teisinę formą, kuriai keliami griežtesni valdymo, atskaitomybės standartai. Atsižvelgiant į tai, įstatymų projektuose siūloma nustatyti reguliavimą, sudarantį galimybę valstybės ar savivaldybės įmonę pertvarkyti į viešąją įstaigą.

LR Seimo informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka