Seimo rudens sesijoje – dėmesys kelių finansavimui, tolimajam susisiekimui, taip pat sektoriaus inovacijas, skaitmeninimą, saugią laivybą skatinantys projektai

13 rugsėjo 05:42 2022 Spausdinti straipsnį Keleivinio transporto problematika Lankytojai Naujienos

Susisiekimo ministerija šioje Seimo rudens sesijoje siūlys svarstyti 6 teisės aktų projektų paketus – teikiamas kelių transporto kodekso pakeitimo įstatymo projektas, siekiant tolimojo susisiekimo optimizavimo, kitais teisės aktų projektais siekiama skatinti inovatyvių sprendimų plėtrą ir saugią laivybą, sudaryti sąlygas Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų (SGD) laivo saugyklos registracijai Lietuvos jūrų laivų registre. Ministerija šioje sesijoje, formuojant biudžetą, taip pat sieks atkreipti Seimo dėmesį į pastarąjį dešimtmetį skirtą nepakankamą finansavimą šalies kelių būklei gerinti.

Susisiekimo ministerija kreipsis į Lietuvos Respublikos Seimą, prašydama įvertinti ilgalaikio finansavimo būtinumą šalies kelių būklei gerinti ir palaikyti. Paskutiniais praėjusios Vyriausybės kadencijos metais kelių būklei palaikyti lėšų buvo skiriama nepakankamai ir keliai buvo apleisti. Pvz., 2019 m. tam buvo skirta apie 11,6 mln. eurų, 2022 m. keliskart daugiau – 72 mln. eurų. Nedidinant finansavimo, ateityje kelių atstatymui ir būklei palaikyti reikės dar didesnio finansavimo.

„Šalies kelių būklė prastėja, nes daugybę metų tam nebuvo skiriamas nei tinkamas dėmesys, nei jai palaikyti  reikalingas finansavimas. Matome, kad keliams skiriamas valstybės finansavimas paprasčiausiai neatitinka visuomenės lūkesčių, kokių norima kelių. Todėl tikimės, kad Seimas, formuodamas šalies biudžetą, šią ilgalaikę problemą įvertins visų valstybės prioritetų kontekste, atitinkamai valdant ir lūkesčius, ką su skiriamu finansavimu galima pasiekti“, – sako Susisiekimo ministerijos kancleris Ramūnas Dilba.

Seimo rudens sesijoje ketinama pateikti ir Kelių įstatymo ir lydimuosius įstatymų projektus, skatinančius 5G ryšio, skaitmeninių paslaugų valstybinės reikšmės keliuose ir savivaldžių transporto priemonių infrastruktūros plėtrą.

Ministerijos inicijuotais įstatymų projektais planuojama patikslinti nuostatas, skirtas sudaryti sąlygas SGD laivo–saugyklos registracijai Lietuvos jūrų laivų registre, sukurti reguliavimą dėl saugiai laivybai trukdančių plūduriuojančių objektų pašalinimo. Siekiant didesnio aiškumo ir geresnio reglamentavimo, siūloma sistemiškai peržiūrėti visas Saugios laivybos įstatymo nuostatas.

„Transporto sektoriaus konkurencingumo didinimo, skaitmenizacijos ir inovacijų plėtros klausimai yra itin svarbūs ir aktualūs visai šalies ekonomikai. Diskutuojame dėl tinkamos teisinės bazės ir inicijuojame teisės aktų pakeitimus, kad sudarytume prielaidas aukštos kokybės interneto ryšio diegimui tarptautiniuose transporto koridoriuose, efektyvesnei ir saugesnei jūrų laivybai, tolimojo susisiekimo sistemai“, – teigia R. Dilba.

Susisiekimo ministerija taip pat siūlys atlikti pakeitimus, užtikrinančius kelių naudotojo mokesčio surinkimą iki elektroninės kelių rinkliavos informacinės sistemos įdiegimo, peržiūrėti ir patikslinti vežėjų vežti keleivius tolimojo susisiekimo kelių transporto maršrutais parinkimo, sutarčių sudarymo ir (ar) pratęsimo procedūras.

Be to, numatoma įgyvendinti Europos Sąjungos reglamentus dėl „U-space“ reglamentavimo sistemos ir bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių ir tvarkos.

Seimo rudens sesija prasidėjo rugsėjo 10 d.

Susisiekimo ministerijos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka