Šiauliuose Lietuvos keleivių vežimo asociacija minėjo pirmąsias veiklos metines ir svarstė aktualius klausimus

by Lina | 9 gruodžio, 2019 5:35 am

2019 m. gruodžio 6 d. Šiauliuose įvyko atviras Lietuvos keleivių vežimo asociacijos prezidiumo posėdis, kuriame, be kitų keleivių vežėjams aktualių klausimų, buvo apžvelgti pirmieji asociacijos metai.

 

Tai darbinis ir tuo pačiu šventinis, pirmuosius asociacijos veiklos metus pažymintis renginys, jame dalyvavo 21 keleivių vežėjų įmonės atstovai.

UAB „Busturas“ generalinis direktorius Vaidas Seirackas pasveikino Lietuvos keleivių vežimo asociaciją su pirmaisiais veiklos metais ir palinkėjo sėkmingo bei produktyvaus darbo ateityje.

Toliau diskutuota darbotvarkės klausimais.

Šių metų rudenį buvo pakeistas Kelių transporto kodeksas, kuriame nuo 2020 m. sausio 1 d. numatytas naujas autobusų stočių veiklos reglamentavimas ir vežėjai, kurie valdo stoties infrastruktūrą (stotis), turi atskirti savo veiklas, t.y. autobusų stotis turi būti atskiras struktūrinis padalinys, o apskaita turi būti atskirta nuo kitų padalinių.

Pasitarime pasidalinta atskirų įmonių patirtimi, aiškintasi, ką reikėtų padaryti steigiant atskirą autobusų stoties struktūrinį padalinį, kaip paskirstyti pajamas, sąnaudas, turtą ir įsipareigojimus, vadovaujantis 34-ojo verslo apskaitos standartu „Segmentų atskleidimas finansinėse ataskaitose“.

Buvo pasidalinta turima informacija apie tolimojo susisiekimo teisinio reguliavimo planuojamą reformą, pasidžiaugta, kad susisiekimo ministras sudarė  patariamąją tarybą dėl reguliaraus susisiekimo autobusais transporto teisinio reglamentavimo tobulinimo, į kurią įtraukti Susisiekimo ir Vidaus reikalų ministerijų, taip pat Savivaldybių asociacijos, LKVA, LINAVA ir Pramonininkų konfederacijos atstovai.

Nemažai laiko diskutuota keleivių vežėjams šiuo metu labai aktualiu vidaus sandorių klausimu. Nors LKVA laikosi nuostatos, kad keleivių vežimo viešųjų paslaugų tiesioginės sutartys su savivaldybių vežėjais nėra vidaus sandoriai, tačiau dėl neaiškaus teisinio reguliavimo kai kurios savivaldybės tiesiogines sutartis, sudarytas pagal ES reglamentą 1370/2007, laiko vidaus sandoriais, todėl asociacija visapusiškai palaiko planuojamus įstatymų pakeitimus.

Taip pat pasitarimo dalyviai buvo informuoti apie LKVA atstovų susitikimą su „LG keleiviams“ vadovais, apie Klimato savaitės metu vykusias diskusijas dėl veiksmų plano transporto ir pramonės sektoriuose, per kuriuos buvo atkreiptas dėmesys, kad veiksmų plane per mažai naudojimosi viešuoju transportu, ypač tolimojo susisiekimo, skatinimo priemonių. Pavyzdžiui, yra numatyta subsidijuoti naujų krovininių automobilių su SGD varikliais įsigijimą, tačiau nieko nekalbama apie tolimojo susisiekimo SGD autobusų subsidijavimą; siūlomas nemokamas važiavimas moksleiviams ir pensininkams vietinio susisiekimo maršrutuose, o tolimojo – ne.

Posėdyje į LKVA  priimtas naujas, 17-asis narys, juo tapo UAB „Šilalės autobusų parkas“.

Pasitarimas baigėsi LKVA prezidento Gintaro Nakučio šventiniu pranešimu „LKVA: pirmieji metai“.

„Lietuvos keleivių vežimo asociacija buvo įsteigta 2018 m. lapkričio 27 d. Šiauliuose, todėl simboliška, kad pirmųjų veiklos metų rezultatai apžvelgiami toje pačioje salėje“, – sakė G. Nakutis ir dėkojo UAB „Busturas“ vadovui Vaidui Seirackui už suteiktas galimybes.

„Pirmieji metai nebuvo lengvi, reikėjo spręsti organizacinius klausimus, turėjome dirbti taip, kad taptume žinomi, reikėjo pasiekti, kad būtų įsiklausoma į mūsų nuomonę. Vis dėlto didžiausias dėmesys buvo skiriamas keleivių vežėjams svarbių klausimų sprendimui. Dar praėjusių metų pabaigoje „išgryninome“ aktualiausias problemas, tokias kaip vidaus sandoriai, tiesioginės sutartys ir jų traktavimas, planuojami kombinuoti vežimai, kelių naudotojų mokestis – e.rinkliava, tolimojo susisiekimo problematika, autobusų stotys ir kita“, – sakė G. Nakutis.

Jis pasidžiaugė, kad beveik visose srityse daugiau ar mažiau pasistūmėta į priekį, nemažai klausimų išspręsta teigiamai, tačiau sudėtingiems klausimams reikia dar daugiau pastangų ir laiko. „Suprantame, kad pavykti gali ne viskas, tačiau ieškosime išeičių, sieksime kompromisų, kad priimami sprendimai keleivių vežėjų veiklai būtų kuo palankesni“, – pabrėžė LKVA prezidentas.

Kad būtų lengviau siekti užsibrėžtų tikslų, 2019-ųjų vasarą LKVA tapo Lietuvos pramonininkų konfederacijos nariu ir Alternatyvių degalų ir infrastruktūros asociacijos asocijuota nare.

„Pasipildė ir mūsų gretos – metus pradėjome 14, o baigiame turėdami  17 narių: vasarą įstojo UAB „Emtra“, rudenį – UAB „Naujosios Akmenės autobusų parkas“, o šiandien – UAB „Šilalės autobusų parkas“. Asociacijos narių apyvarta yra apie 99 mln. Eur, o jų įmonėse dirba daugiau kaip 3300 darbuotojų“, – kalbėjo G. Nakutis.

Pabaigoje asociacijos nariams buvo įteikti Lietuvos keleivių vežimo asociacijos nario-steigėjo ir asociacijos nario pažymėjimai, o asociacijos Padėkos raštai „Už pagalbą steigiant Lietuvos keleivių vežimo asociaciją“ įteikti Vaidui Seirackui, UAB „Busturas“ generaliniam direktoriui, Linai Jakubauskienei, portalo www.ebus.lt[1] vyr. redaktorei, Aurelijai Adomaitytei, Advokatų bendrijos „Černiauskas ir partneriai“ teisininkei.

Daugiau nuotraukų galite rasti čia:

Galerija[2]

 

LKVA informacija

Posėdžio dalyvių foto

 

 

 

Endnotes:
  1. www.ebus.lt: http://www.ebus.lt
  2. Galerija: https://www.lkva-asociacija.lt/galerija/
  3. [Image]: https://ebus.lt/wp-content/uploads/2019/12/apie-lkva2.jpg
  4. [Image]: https://ebus.lt/wp-content/uploads/2019/12/apie-lkva4.jpg
  5. [Image]: https://ebus.lt/wp-content/uploads/2019/12/apie-lkva5.jpg
  6. [Image]: https://ebus.lt/wp-content/uploads/2019/12/apie-lkva.jpeg
  7. [Image]: https://ebus.lt/wp-content/uploads/2019/12/apie-lkva6.jpg

Source URL: https://ebus.lt/siauliuose-lietuvos-keleiviu-vezimo-asociacijos-minejo-pirmasias-veiklos-metines-ir-svarste-aktualius-klausimus/