Siūloma įteisinti transporto lengvatą moksleiviams vietinio susisiekimo maršrutuose

by Lina | vasario 14, 2020 4:29 am

Lietuvos Respublikos Seimo tinklapyje pasirodė Transporto lengvatų įstatymo 5 str. pakeitimo projektas, kuriuo siūloma moksleiviams 50 ir 80 proc. lengvatą vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutuose.

 

 

Su dokumentu galima susipažinti čia:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/ff4ac15c06e811ea87aaea1d28b1[1]

91f8?positionInSearchResults=2[2]
<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/ff4ac15c06e811ea87aaea1d28b1
91f8?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=cd89615d-dd7f-4005-a59f-b1bfc
5b1f447
> &searchModelUUID=cd89615d-dd7f-4005-a59f-b1bfc5b1f447

 

eBus.lt

Linos Jakubauskienės nuotrauka

Endnotes:
  1. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/ff4ac15c06e811ea87aaea1d28b1: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/ff4ac15c06e811ea87aaea1d28b191f8?positionInSearchResults=2
  2. 91f8?positionInSearchResults=2: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/ff4ac15c06e811ea87aaea1d28b191f8?positionInSearchResults=2

Source URL: https://ebus.lt/siuloma-iteisinti-transporto-lengvata-moksleiviams-vietinio-susisiekimo-marsrutuose/