Siūloma keisti Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse aprašą

by Lina | rugpjūčio 29, 2019 4:23 am

Susisiekimo ministerijos tinklapyje įregistruotas teisės akto projektas dėl Darbo kodekso keitimo.

 

Siūloma keisti Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“.

Su dokumentu galima susipažinti čia:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/d7cc9271c96c11e9a56df936f065a619[1]

eBus.lt

Linos Jakubauskienės nuotrauka

Endnotes:
  1. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/d7cc9271c96c11e9a56df936f065a619: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/d7cc9271c96c11e9a56df936f065a619

Source URL: https://ebus.lt/siuloma-keisti-darbo-laiko-ir-poilsio-laiko-ypatumu-ekonomines-veiklos-srityse-aprasa-2/