Siūloma keisti įsakymą dėl leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais

by Lina | lapkričio 10, 2020 5:24 am

LR Susisiekimo ministerijos tinklapyje pasirodė įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. 3-62 „Dėl leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

 

Su dokumentu galima susipažinti čia:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/0b2341a1202911eb9604df942ee8e443[1]

eBus.lt

Linos Jakubauskienės nuotrauka

Endnotes:
  1. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/0b2341a1202911eb9604df942ee8e443: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/0b2341a1202911eb9604df942ee8e443

Source URL: https://ebus.lt/siuloma-keisti-isakyma-del-leidimu-vezti-keleivius-reguliaraus-susisiekimo-keliu-transporto-marsrutais/