Siūloma keisti kai kuriuos Kelių transporto kodekso straipsnius

by Lina | gegužės 6, 2016 4:24 am

kelias-vok[1]Susisiekimo ministerijos tinklapyje pateikti Lietuvos Respublikos teisės aktų projektai, kur siūloma keisti Kelių transporto kodekso straipsnius.

 

 

 

Su siūlomais pakeitimais galite susipažinti čia:

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1144245&p_org=21&p_fix=y[2]

 

eBus.lt

Linos Jakubauskienės nuotrauka

Endnotes:
  1. [Image]: http://ebus.lt/wp-content/uploads/2016/04/kelias-vok.jpg
  2. http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1144245&p_org=21&p_fix=y: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1144245&p_org=21&p_fix=y

Source URL: https://ebus.lt/siuloma-keisti-kai-kuriuos-keliu-transporto-kodekso-straipsnius/