Siūloma keisti Kelių transporto kodekso 7 ir 18 straipsnius

by Lina | birželio 29, 2016 3:53 am

apie-sedyne[1]Seimo tinklapyje įregistruotas LR Kelių transporto kodekso 7,18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas.

 

 

 

 

 

 

Siūloma papildyti 7 straipsnį 3 dalimi: „Keleivių vežimo organizatorius – fizinis ar juridinis asmuo, organizuojantis keleivių vežimą ar sudarantis technines ir organizacines sąlygas vežėjui ir keleiviui susitarti dėl keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais paslaugų.“

Numatyta ir daugiau pakeitimų. Su jais galite susipažinti čia:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/06d5f0f03cff11e68f278e2f1841c088?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=8172c819-9e15-4a52-b3e7-e893c3fe1136[2]

 

eBus.lt

Linos Jakubauskienės nuotrauka

 

Endnotes:
  1. [Image]: http://ebus.lt/wp-content/uploads/2016/06/apie-sedyne2.jpg
  2. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/06d5f0f03cff11e68f278e2f1841c088?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=8172c819-9e15-4a52-b3e7-e893c3fe1136: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/06d5f0f03cff11e68f278e2f1841c088?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=8172c819-9e15-4a52-b3e7-e893c3fe1136

Source URL: https://ebus.lt/siuloma-keisti-keliu-transporto-kodekso-7-ir-18-straipsnius/