Siūloma keisti kelių transporto veiklos licencijavimo taisykles

by Lina | 9 balandžio, 2019 3:23 am

Susisiekimo ministerijos tinklapyje pateiktas projektas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimo Nr. 1434 „Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Su dokumentu galima susipažinti čia:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/71f65530550411e98bc2ba0c0453c004[1]

eBus.lt

Linos Jakubauskienės nuotrauka

 

Endnotes:
  1. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/71f65530550411e98bc2ba0c0453c004: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/71f65530550411e98bc2ba0c0453c004

Source URL: https://ebus.lt/siuloma-keisti-keliu-transporto-veiklos-licencijavimo-taisykles/