Siūloma keisti Transporto lengvatų įstatymą

by Lina | rugpjūčio 5, 2019 4:21 am

Susisiekimo ministerijos tinklapyje pasirodė teisės akto projektas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Lietuvos Respublikos transporto lengvtų įstaymo įgyvendinimo“ pakeitimo“.

 

Su dokumento tekstu galima susipažinti čia:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/f46c0980b39911e982dae1db4290b1a9[1]

eBus.lt

Linos Jakubauskienės nuotrauka

Endnotes:
  1. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/f46c0980b39911e982dae1db4290b1a9: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/f46c0980b39911e982dae1db4290b1a9

Source URL: https://ebus.lt/siuloma-keisti-transporto-lengvatu-istatyma/