Siūlomi pakeitimai priemonei „Intelektinės transporto paslaugos ir taikomieji sprendimai“

by Lina | spalio 21, 2020 4:18 am

Susiekimo ministerijos tinklapyje paskelbtas LR susisiekimo ministro 2016 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. 3-392 (1.5 E) „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-528 priemonės „Intelektinės transporto paslaugos ir taikomieji sprendimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projekto.

Su dokumentu galima susipažinti čia[1]:

eBus.lt

Linos Jakubauskienės nuotrauka

Endnotes:
  1. čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/1551428107c911ebbedbd456d2fb030d

Source URL: https://ebus.lt/siulomi-pakeitimai-priemonei-intelektines-transporto-paslaugos-ir-taikomieji-sprendimai/