Siūlomos įstatymo „Dėl keleivių tarptautinio vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“ pataisos

by Lina | spalio 30, 2020 5:27 am

LR Susisiekimo ministerijos tinklapyje pasirodė įstatymo projektas „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 3-492(1.5 E) „Dėl keleivių tarptautinio vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas.

 

 

Su dokumentu galite susipažinti čia:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/2ae7d911157011eb9604df942ee8e443[1]

eBus.lt

Linos Jakubauskienės nuotrauka

Endnotes:
  1. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/2ae7d911157011eb9604df942ee8e443: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/2ae7d911157011eb9604df942ee8e443

Source URL: https://ebus.lt/siulomos-istatymo-del-keleiviu-tarptautinio-vezimo-keliu-transportu-taisykliu-patvirtinimo-pataisos/