Siūlomos Kelių transporto kodekso 18 straipsnio pataisos

birželio 14 04:13 2016 Spausdinti straipsnį Keleivinio transporto problematika Lankytojai

aut-sedynSeimo interneto svetainėje įregistruotas Lietuvos Respublikos Kelių transporto kodekso 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas.

 

 

 

 

 

Jame patikslinama užsakomųjų reisų sąvoka.

Su įstatymo projektu galite susipažinti čia:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1157533

 

eBus.lt

Linos Jakubauskienės nuotrauka