Susisiekimo ministerija inicijuoja darnios transporto sistemos miestuose kūrimą

by admin | balandžio 17, 2014 2:59 am

Susisiekimo viceministras Vladislavas Kondratovičius aukšto lygio transporto, sveikatos ir aplinkos ministrų susitikime Paryžiuje pristatė Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos iniciatyvą rengti darnaus judumo miestuose planus. Šių planų tikslas – sukurti miesto, turinčio 30 tūkst. ir daugiau gyventojų, darnią transporto sistemą.

„Darnaus judumo mieste planas yra svarbus ateities scenarijus, kuriame būtų numatyti efektyvūs miesto transporto problemų sprendimo būdai. Ypač svarbu planuoti priemones, kurių turėtume imtis, kad būtų patenkinti didėjantys žmonių mobilumo poreikiai, užtikrinant geresnę gyvenimo miestuose kokybę“, – sakė V. Kondratovičius.

Darnaus judumo mieste planuose numatytos sritys – viešojo transporto skatinimas, dviračių transporto integravimas, eismo sauga, judumo paklausos valdymas, universalus dizainas, miesto logistika, intelektinės transporto sistemos.

Susitikimo metu priimta Paryžiaus deklaracija, kurioje numatytos nuostatos geresniam transporto, aplinkos ir sveikatos politikos priemonių integravimui.

Taip pat Lietuvos delegacijai iškilmingai perduota vadinamoji Paneuropinės transporto, sveikatos ir aplinkos kasmetinio renginio estafetės lazdelė. Renginys rugsėjo mėnesį vyks Kaune.

Susisiekimo ministerijos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka

Source URL: https://ebus.lt/susisiekimo-ministerija-inicijuoja-darnios-transporto-sistemos-miestuose-krim/