Susisiekimo ministerija laukia pasiūlymų antikorupcinių iniciatyvų atrankai

liepos 18 03:31 2019 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Skatindama skaidrią susisiekimo sektoriaus veiklą bei siekdama ugdyti darbuotojų sąmoningumą ir nepakantumą korupcijai, Susisiekimo ministerija skelbia tradicinę veiksmingų antikorupcinių iniciatyvų atranką. Iki spalio 1 d. laukiama informacijos apie inovatyviausias šiemet įgyvendinamas ar įgyvendintas antikorupcines iniciatyvas transporto, pašto ir elektroninių ryšių srityse.

 

Pasiūlymus kviečiami teikti Susisiekimo ministerijos administracijos padaliniai, ministerijos reguliavimo srities įstaigos, įmonės ir bendrovės, taip pat kiti juridiniai ir fiziniai asmenys, veikiantys minėtose srityse.

Veiksmingoms antikorupcinėms iniciatyvoms priskiriami antikorupciniai projektai, renginiai, tyrimai, straipsniai ir kitos šiais metais įgyvendintos ar įgyvendinamos priemonės transporto, pašto ir elektroninių ryšių srityse. Vienas asmuo, viena įstaiga, įmonė ar bendrovė atrankai gali siūlyti ne daugiau kaip dvi antikorupcines iniciatyvas.

Paraiškoje turi būti nurodyta: išsamus veiksmingos antikorupcinės iniciatyvos aprašymas (nurodant antikorupcinės iniciatyvos pilną pavadinimą, įgyvendinimo laikotarpį, vykdytojus, finansavimą, turinį ir kt.); antikorupcinio veiksmingumo pagrindimas (skaičiais arba kitokiais būdais pagrindžiant antikorupcinės iniciatyvos veiksmingumą – kas buvo atlikta, kokios priežastys pašalintos, kokios sąlygos sudarytos, koks rezultatas ir nauda); siūlomų apdovanoti juridinių asmenų rekvizitai (įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris), fizinių asmenų duomenys (vardas, pavardė, darbovietė ir pareigos, kontaktinė informacija – adresas, el. pašto adresas, telefono numeris) ir atitinkama paraišką teikiančio asmens kontaktinė informacija.

Paraiškas atrankai prašoma pateikti raštu iki š. m. spalio 1 d. Susisiekimo ministerijai adresu: Vilnius, Gedimino pr. 17, arba elektroniniu paštu sumin@sumin.lt, nurodant „Antikorupcinių iniciatyvų atrankai“.

Susisiekimo ministerijos nuotrauka

Linos Jakubauskienės nuotrauka