Susisiekimo ministerija registravo įsakymo projektą dėl susisiekimo kelių transportu gerinimo

by Lina | 12 liepos, 2022 4:00 am

SM registravo įsakymo projektą  „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-05-03-01 „Gerinti susisiekimą kelių transportu“ aprašo patvirtinimo“ projektą: 

DĖL ĮSAKYMO PROJEKTO DERINIMO[1]

Įsakymo projektu numatyta patvirtinti Susisiekimo plėtros programos Pažangos priemonės Nr. 10-001-05-03-01 aprašą (toliau – Aprašas), kurio tikslas – numatyti priemones, gerinančias transporto junglumą šalies viduje, su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis.

 Iš esmės, tai priemonės kelių infrastruktūrai plėsti ir gerinti, žvyrkelių asfaltavimui ir pan.

 Finansavimo apimtis 2023-2026 metais – apie 1,2 mlrd. Eur.

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka 

Endnotes:
  1. DĖL ĮSAKYMO PROJEKTO DERINIMO: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1648287

Source URL: https://ebus.lt/susisiekimo-ministerija-registravo-isakymo-projekta-del-susisiekimo-keliu-transportu-gerinimo/