Susisiekimo ministerija Seimui teikia aktualių įstatymų pakeitimus, leisiančius padidinti sektoriaus efektyvumą

by Lina | kovo 17, 2021 4:47 am

Susisiekimo ministerija Seimo pavasario sesijoje siūlo svarstyti 11 teisės aktų projektų, vieni iš svarbiausių – pertvarkyti valstybės įmones į akcines bendroves, įteisinti vieną elektroninį langelį viešojo administravimo subjektams, skatinti didelio pralaidumo elektroninių ryšių tinklų diegimą ir naudojimą. Šie pakeitimai aktualūs didinant viešojo sektoriaus efektyvumą, skaidrumą bei modernizuojant visą transporto sektorių.

Jau šioje Seimo sesijoje teikiami įstatymų pakeitimai kelias valstybės įmones – Lietuvos oro uostus, „Oro navigaciją“, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkciją, Vidaus vandens kelių direkciją – leis pertvarkyti į akcines bendroves. Tuo siekiama sudaryti sąlygas diegti geriausią korporatyvinio valdymo praktiką, skatinti įmones investuoti į inovacijas, naujas paslaugas,  efektyviau valdyti verslo riziką,  didinti valstybės gaunamą grąžą.

„Pakeisti valstybės įmonių teisinį statusą – vienas svarbiausių ministerijos darbų ir prioritetų. Siekiame, kad valstybės įmonės būtų valdomos šiuolaikinės vadybos principais, jos taptų inovacijų varikliu ir darnumo pavyzdžiu“, – sako Susisiekimo ministerijos kancleris Ramūnas Dilba.

Seimo pavasario sesijoje Susisiekimo ministerija ketina teikti siūlymą, skatinantį itin didelio pralaidumo elektroninių ryšių diegimą ir naudojimą Lietuvoje. Šioje srityje svarbu užtikrinti veiksmingą rinkos dalyvių konkurenciją, investicijas ir inovacijas, atliepiančias ne tik šių dienų problematiką, bet ir vartotojų ateities poreikius. Naujos redakcijos Elektroninių ryšių įstatymas apims ES direktyvos perkėlimą (universalių el. ryšio paslaugų teikimą, rinkų tyrimų atlikimą, vartotojo teisių užtikrinimą, prieigos prie infrastruktūros suteikimą, daiktų interneto veikimo įgalinimą (eSIM) ir kt.), Ryšių reguliavimo tarnybos valdymo modelio keitimą. Įstatymu taip pat siekiama įtvirtinti atitikties nacionalinio saugumo interesams vertinimo mechanizmą diegiant ar plėtojant elektroninių ryšių tinklus.

Be to, Susisiekimo ministerija ketina tobulinti profesionalių vairuotojų (95 kodas) mokymo sistemą, taip pat siekti, kad Seimo pavasario sesijoje būtų svarstomas įstatymo projektas, reglamentuojantis aiškesnį vairuotojų darbo ir poilsio režimą.

Ministerijos inicijuotais įstatymų projektais ketinama išplėsti vieno elektroninio langelio naudojimo mastą ir sudaryti galimybę, kad visi asmenys į viešojo administravimo subjektus galėtų kreiptis per vieną kanalą. Dėl to didėtų viešojo sektoriaus efektyvumas, būtų skatinama informacinės visuomenės plėtra, o drauge dar labiau mažėtų poreikis asmenims atvykti į institucijas fiziškai.

Susisiekimo ministerija tikisi, kad Seimo pavasario sesijoje bus priimtas ir įstatymų projektų, sudarysiančių prielaidas efektyviau panaudoti geležinkelių infrastruktūros pajėgumą, paketas.

Susisiekimo ministerijos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka

Source URL: https://ebus.lt/susisiekimo-ministerija-seimui-teikia-aktualiu-istatymu-pakeitimus-leisiancius-padidinti-sektoriaus-efektyvuma/