Susisiekimo ministerijos svetainėje – informacija apie Lietuvos kelių finansavimą

by Lina | kovo 5, 2021 4:44 am

Susisiekimo ministerijos svetainėje viešai skelbiama informacija apie lėšų Lietuvos keliams paskirstymą 2017 –  2020 metais. Šie viešai pateikti duomenys bus nuolat atnaujinami ir turėtų padėti savivaldybėms teikiant pasiūlymus dėl kelių finansavimo principų peržiūros, o visuomenei leis suprasti, kaip skirstomos Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos.

Susisiekimo ministerijos svetainėje čia[1] skelbiama informacija ir vieši duomenys apie Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymą. Tad visi norintys gali sužinoti, kurioms savivaldybėms buvo skirtas didžiausias ir mažiausias finansavimas šiuo laikotarpiu, kaip buvo paskirstytos COVID-19 lėšos ekonomikai skatinti, kiek prie kelių finansavimo prisideda pačios savivaldybės, kaip finansavimas per keletą metų keitėsi apskritai.

Skelbiant šią informaciją, siekiama, kad lėšų paskirstymas visos Lietuvos keliams būtų skaidresnis, atviresnis, mažiau politizuotas, labiau įtraukiantis savivaldą ir teisingesnis. Prieš skiriant finansavimą savivaldybėms, joms bus keliama sąlyga būti pasitvirtinusioms asfaltuojamų kelių atrankos kriterijus, kad gyventojai žinotų, kodėl pasirinktas vienas ar kitas objektas, o sudarytos finansuotinų projektų eilės būtų skelbiamos viešai.

Taip pat bus siekiama, kad savivaldybėms skiriamas finansavimas keliams būtų ne metinis, o vidutinės trukmės (trejų metų). Tai leistų savivaldybėms stabiliau suplanuoti darbus ir kartu, atsiradus galimybėms – didėti.

Netrukus bus rengiama esminė Kelių priežiūros ir plėtros programos peržiūra, pertvarkoma finansavimo Lietuvos keliams schema. Ši pertvarka bus įtraukta ir į Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planą.

Susisiekimo ministerijos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka 

Endnotes:
  1. čia: https://sumin.lrv.lt/informacija-apie-lesu-keliams-paskirstyma-2017-2020-metais-1-1

Source URL: https://ebus.lt/susisiekimo-ministerijos-svetaineje-informacija-apie-lietuvos-keliu-finansavima/