Tolimojo susisiekimo maršrutais vežantiems vežėjams vis dar neaišku, kaip dirbs po liepos 1-osios

by Lina | 30 birželio, 2023 5:28 am

Lietuvos keleivių vežimo asociacijos iniciatyva įvyko Lietuvos transporto saugos administracijos, Susisiekimo ministerijos atstovų susitikimas su keleivių vežėjais. Svarstytas nuo liepos 1-osios įsigaliosiačios Kelių transporto kodekso pataisos, kalbėta, kaip būsimos permainos paveiks tiek vežėjus, tiek ir keleivius.

Autobusų stočių veikla

Susitikimo pradžioje svarstytos Autobusų stočių veiklos nuostatos. Keleivių vežėjai šia tema turėjo keletą klausimų tiek LTSA, tiek SM atstovams.

Susisiekimo ministerijos atstovas paaiškino situaciją, susijusią su teisiniu autobusų stočių veiklos reguliavimu. Praėjusią savaitę susisiekimo ministras pasirašė Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisykles, artimiausiomis dienomis turėtų būti pasirašyti dar du dokumentai – dėl autobusų stočių veiklos nuostatų ir keleivių ir bagažo vežimo taisyklių, tada visi teisės aktai, reikalingi Kelių transporto kodekso (KTK) pataisoms įgyvendinti, bus parengti.

Keleivių vežėjams kilo klausimų dėl duomenų valdymo ir informacijos pateikimo nedelsiant per LTSA sistemą. Pasak LTSA atstovų, svarbiausia, kad ateityje autobusų stotys pateiktų informaciją keleiviams realiu laiku, kad naujoji sistema turėtų būti funkcionali ir palengvintų darbą keleivių vežėjams.  Ką tik įvyko viešieji prikimai joms įsigyti, dabar vyksta programavimo darbai. Vežėjai patikinti, kad kol kas stotys dirba ir dirbs taip, kaip dabar, iki bus sukurtos ir patvirtintos duomenų valdymo ir informacijos pateikimo nuostatos.

Keleivių vežėjai baiminosi, ar nesulauks teisinių pasekmių dėl stočių darbo reglamento patvirtinimo vėliau, nes tam reikia laiko, o Autobusų stočių veiklos nuostatai dar nepatvirtinti. LTSA atstovai patikino, kad vežėjams sankcijos nebus taikomos, bus duotas protingas terminas, reikalingas įgyvendinti stočių veiklos  nuostatų reikalavimus.

Kilo ir daugiau klausimų, vienas jų – ar stoties valdytojai nesusidurs su problemomis, jei jau nuo liepos 2-osioms jiems teks derinti naujus tvarkaraščius su naujai atėjusiais vežėjais, ar vėlgi nebus įsivelta į teisinius ginčus, jei vėliau tvarkaraščius teks keisti, pritaikant juos pagal naujus reglamentus. Pasak LTSA atstovų, jei autobusų stotys dar neturės savo patvirtinto darbo reglamento, jie galės naudotis susisiekimo ministro patvirtintais stočių nuostatuose numatytais tvarkaraščių sudarymo kriterijais bei pagal juos derinti autobusų atvykimo bei išvykimo laiką.

Vežėjams kilo dar vienas klausimas – kaip viskas turėtų vykti, jei vežėjui nepavyktų suderinti išvykimo laiko su kuria nors autobusų stotimi? Pasak valdžios atstovų, kadangi tvarkaraštį sudaro vežėjas, tokiu atveju jis turės tikslinti maršrutą, pvz., atsisakyti užvažiavimo į tą stotį, pakeisti važiavimo greitį, intervalą ar rasti kitus sprendimus.

Vežėjai klausė ir dėl numatytų reikalavimų autobusų stočių svetainėms – ar jos turi būti atskiros, ar gali būti įmonės interneto svetainės dalimi. Pasak SM ir LTSA atstovų, bendrosios nuostatos tinklapiams numatytos Vyriausybės nutarimuose, įmonės turės pačios pasirinkti, kaip pateikti keleiviams informaciją, tik svetainės turėtų būti patogios keleiviams, užtikrintas žmonių prieinamumas prie jų keliais mygtukų paspaudimais.

LTSA atstovai taip pat priminė, jog maršrutus sudarys ir  tvirtins administracija, jie bus sudaromi griežtai vadovaujantis Kelių transporto kodekso reikalavimais, vežėjai taip pat galės inicijuoti naują maršrutą. Jei vežėjo inicijuotas maršrutas neatitiks KTK nuostatų, leidimas jam nebus išduotas.

Leidimai ir sutartys

Daugiausia nerimo keleivių vežėjams sukėlė tai, kad jie verčiami pasirašyti terminuotas 18 mėnesių sutartis dėl maršrutų aptarnavimo, nors leidimai maršrutams dar neišduoti. Seimas, priimdamas kodekso pataisas numatė, kad visi leidimai bus neterminuoti ir sudarė sąlygas dabartiniams vežėjams tęsti paslaugų teikimą tais pačiais maršrutais ir reisais, suteikiant jiems 18 mėnesių pereinamąjį laikotarpį, per kurį vežėjai išpildytų kai kuriuos kodekso reikalavimus. Jei vežėjas tų reikalavimų neįvykdys, tada sutartis su juo nutraukiama, jei įvykdys, tai jis galės tuose maršrutuose keleivius vežti ir toliau. Toks pakeitimų tikslas – užtikrinti paslaugų tęstinumą, sklandžiai pereiti prie naujo teisinio reguliavimo.

Vežėjų manymu, tokia situacija, kai vežėjai verčiami pasirašyti terminuotas sutartis, prieštarauja naujosios redakcijos KTK nuostatoms. LTSA atstovai pareiškė, jog vadovaujasi kodekso pakeitimo įstatymo nuostatomis dėl įsigaliojimo ir, jų nuomone, dabartiniai maršrutai nepatenka į pakeisto kodekso reguliavimo sferą, todėl jiems negali būti išduoti neterminuoti leidimai.

Keleivių vežėjai teigė negalintys suprasti tokio įstatymo traktavimo. Jų nuomone, kodekse labai aiškiai ir suprantamai apibrėžta, kad dabartiniai maršrutai liks ir toliau teisėtais maršrutais, o nauji maršrutai turi būti derinami prie esamų maršrutų, kaip tai numatyta KTK. Kol kas keleivių vežėjams kylančių klausimų daugiau nei jie sulaukia atsakymų.

LTSA atstovai patvirtino, kad sutartyje numatyti atvejai, kada keleivių vežėjai galės nutraukti sutartis anksčiau negu po 18 mėnesių. Pasak jų, šiuo metu kai kurios keleivių vežėjų įmonės, kurios negali įgyvendinti naujų reikalavimų, optimizuoja savo veiklą, atsisako kai kurių maršrutų. Jei jie pasirodys būtini, maršrutams bus skelbiami viešųjų pirkimų konkursai, o finansavimas jiems aptarnauti bus skiriamas iš valstybės, jei toks maršrutas būtinas. Keleivių vežėjų manymu, dėl to visų pirma nukentės keleiviai, kurie nesulauks reikiamo autobuso jiems įprastu metu.

Asociacijos „Linava“ atstovo Rimanto Martinavičiaus teigimu, kai kurie klausimai dėl ateities vežėjams kelia nerimą: „Gavome įsipareigojimus pusantrų metų dirbti nežinodami, kokia bus rinka. Ar neatsiras šalia kitų vežėjų, kaip atrodys rinka po optimizavimo? Kai kurie vežėjai jau dabar atsisako maršrutų, išeina iš rinkos, kas bus su keleiviais, ar nebus taip, kad jie neberas maršrutų, kuriais įprato keliauti daug metų?“.

Pasak LKVA prezidento Gintaro Nakučio, keleivių vežėjams lieka daug neatsakytų klausimų ir dėl skirtingo teisės aktų traktavimo, ir dėl kitų nuostatų: „Nesuprantame, kodėl sutartys įmonėms pasirašyti pateiktos likus savaitei iki liepos 1 d., kodėl duotos tik dvi dienos su jomis susipažinti, kodėl prieš sudarant sutartis nebuvo išduoti neterminuoti leidimai, kaip to nedviprasmiškai reikalauja Kelių transporto kodeksas? Susidaro įspūdis, kad dabartinis maršrutų tinklas su per dešimtmečius nusistovėjusiais tvarkaraščiais stumiamas į šoną, braižomas naujas maršrutų tinklelis, kuris nežinia koks bus. Baiminamės, kad dėl galimo chaoso labiausiai nukentės tolimojo susisiekimo maršrutais važiuojantys keleiviai“.

Lina Jakubauskienė

Autorės nuotrauka 

 

Source URL: https://ebus.lt/tolimojo-susisiekimo-marsrutais-vezantiems-vezejams-vis-dar-neaisku-kaip-dirbs-po-liepos-1-osios/