Transporto sektoriaus atsigavimui po Covid-19 krizės – milijardai eurų

rugpjūčio 09 04:20 2021 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Prieš Europos Parlamento plenarinį balsavimą dėl transporto atkūrimo bei atsparumo priemonių UITP ir kitos ES transporto asociacijos paskelbė bendrą pareiškimą apie transporto ir logistikos sektorių svarbą Europos ekonomikos atsigavimui. Atkūrimo ir atsparumo priemonė, kurios biudžetas yra 372,5 mlrd. EUR, yra pagrindinė ES priemonė, padedanti atsigauti po krizės, kurią sukėlė COVID-19.

Pagrindinis šio bendro pareiškimo tikslas yra paraginti valstybes nares ir Europos Komisiją užtikrinti, kad į transporto sektorių būtų tinkamai atsižvelgta nacionaliniuose atkūrimo planuose.

Su pareiškimu galima susipažinti čia

EP informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka