Vairuotojų mokymas vykdomas nuotoliniu būdu

spalio 28 04:49 2020 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-10-21 nutarimą Nr. 1160,  Lietuvos transporto saugos administracija (toliau –  LTSA) informuoja, kad  nuo 2020 m. spalio 26 d. iki 2020 m. lapkričio 8 d. neformalusis suaugusiųjų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas.

 

LTSA rekomendacijos dėl vairuotojų mokymo teorijos kurso dėstymo nuotoliniu būdu:

 1. Vairavimo mokykla nuotolinį mokymą gali vykdyti tik gavusi raštišką mokinio sutikimą. Jei mokinys nepilnametis, raštišką sutikimą dėl nuotolinio mokymo pasirašo vienas iš tėvų ar globėjų. Prie sutarties turi būti prisegama mokinio nuotrauka, pagal kurią būtų galima identifikuoti asmenį.
 2. Nuotolinis mokymas vykdomas naudojant mokymo įstaigos pasirinktą nuotolinio mokymo sistemą (platformą). Nuotolinio mokymo metu vairavimo mokykla turi:
  1. fiksuoti kiekvieno nuotolinio mokymo metu prisijungusio mokinio asmens identifikavimo duomenis ir įsitikinti, kad mokyme realiu laiku dalyvauja visi privalantys dalyvauti mokiniai;
  2. informuoti mokinius, kad nuotolinio mokymo metu mokiniai turi būti įsijungę vaizdo kameras, t. y. turi būti matomi realiu laiku. Mokiniai, neįsijungę vaizdo kameros nuotolinio mokymo metu, mokymų registravimo žurnale negali būti žymimi kaip dalyvaujantys mokyme;
  3. sudaryti galimybę priežiūros tikslais mokymus stebėti Administracijos darbuotojams. Prisijungimo prie mokymo sistemos instrukciją, mokymų laikus ir prisijungimų duomenis siųsti LTSA atstovo el. paštu agne.arlikeviciute@ltsa.lrv.lt ;
  4. teorijos žinių mokymo apskaitos žurnale nurodyti mokinių identifikavimo kodus, skirtus jungimuisi prie nuotolinio mokymo sistemos (platformos).

LTSA rekomendacijos dėl pradedančiųjų vairuotojų ir vairuotojų, kuriems atimta teisė vairuoti, papildomo mokymo dalies dėstymo nuotoliniu būdu:

 1. Nuotoliniu būdu gali būti organizuojamos šios papildomo vairuotojų mokymo dalys: padaryto (-ų) KET pažeidimo (-ų), už kurį (-iuos) buvo taikyta administracinė atsakomybė, pažeidimo analizė su mokymo įstaigos psichologu, teorijos kurso ir psichologijos kurso dėstymas.
 2. Mokymo įstaiga nuotolinį mokymą gali vykdyti gavusi raštišką pradedančiojo vairuotojo ar vairuotojo, kuriam atimta teisė vairuoti, sutikimą ir nuotrauką, pagal kurią būtų galima identifikuoti asmenį.
 3. Nuotolinis mokymas vykdomas naudojant mokymo įstaigos pasirinktą nuotolinio mokymo sistemą (platformą). Nuotolinio mokymo metu mokymo įstaiga turi:
  1. fiksuoti kiekvieno nuotolinio mokymo metu prisijungusio pradedančiojo vairuotojo ar vairuotojo, kuriam atimta teisė vairuoti, asmens identifikavimo duomenis ir įsitikinti, kad mokyme realiu laiku dalyvauja visi privalantys dalyvauti asmenys;
  2. informuoti pradedančiojo vairuotojo ar vairuotojo, kuriam atimta teisė vairuoti, kad nuotolinio mokymo metu mokiniai turi būti įsijungę vaizdo kameras, t. y. turi būti matomi realiu laiku. Pradedantysis vairuotojas ar vairuotojas, kuriam atimta teisė vairuoti, neįsijungęs vaizdo kameros nuotolinio mokymo metu, mokymų registravimo žurnale negali būti žymimas kaip dalyvaujantis mokyme;
  3. užtikrinti, kad teorijos ir psichologijos kursų nuotolinio mokymo metu specialia programine įranga, skirta ekrane esančio vaizdui ir garsui įrašyti, būtų daromas vaizdo ir garso įrašas, kuris būtų saugomas Papildomo vairuotojų mokymo tvarkos aprašo 25 punkte nustatyta tvarka;
  4. sudaryti galimybę priežiūros tikslais mokymus stebėti Administracijos darbuotojams. Prisijungimo prie mokymo sistemos instrukciją, mokymų laikus ir prisijungimų duomenis siųsti LTSA atstovo el. paštu agne.arlikeviciute@ltsa.lrv.lt ;
  5. Papildomo vairuotojų mokymo apskaitos žurnale nurodyti mokinių identifikavimo kodus, skirtus jungimuisi prie nuotolinio mokymo sistemos (platformos).

Dėl praktinio vairuotojų mokymo:

LTSA nuomone, A1, A2 ir A kategorijų praktinio vairavimo mokymas gali būti vykdomas laikantis visų saugos reikalavimų, nes iš esmės šis mokymas laikytinas bekontakčiu mokymu, kadangi mokinys ir instruktorius važiuoja skirtingomis transporto priemonėmis. Šių mokymų metu neturi būti tiesioginio kontakto tarp mokinio ir vairavimo instruktoriaus. LTSA nuomone, besimokantis vairuoti asmuo privalo turėti savo (priklausančias mokiniui) apsaugos priemones (šalmą, alkūnių, kelių, pečių apsaugas, pirštines) ir turėti savo (priklausančią mokiniui) laisvų rankų įrangą.

LTSA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka