Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas: biudžete privalo būti matomi savivaldos poreikiai

gegužės 28 03:59 2021 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto (VVSK) narių dauguma, tikslinant 2021 m. valstybės biudžetą, palaikė savivaldos prašymus atsižvelgti į jų poreikius. Komitetas savo išvadose išreiškė bendrą požiūrį, kad Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) pateikti pasiūlymai yra pagrįsti ir turėtų būti vertinami rimtai.

2021 m. biudžete savivaldybėms negautoms pajamoms kompensuoti buvo suplanuota 102 mln. eurų, tačiau paskirstyta tik 55 mln. eurų. Sutaupyti 46 mln. eurų, tikslinant biudžetą paimti į Vyriausybės rezervą, o savivaldybėms tik atitinkamai padidinta planuojamų surinkti pajamų prognozė.

Komitetas didele balsų dauguma pritarė pasiūlymams fiskalinės drausmės taisyklių išimtis taikyti ne tik centrinei valdžiai, bet ir savivaldybėms. Tai leistų savivaldai lengviau skolintis ir vykdyti gyventojams reikalingus projektus, užtikrinti tinkamą funkcijų įgyvendinimą. Komitetas palaikė ir LSA realiu poreikiu pagrįstą prašymą dėl bent 14 mln. eurų savarankiškoms funkcijoms vykdyti ir prašymą kompensuoti 4,6 mln. eurų savivaldybių negautų pajamų iš žemės mokesčio, kuris neplanuotai susidarė centrinei valdžiai pakoregavus žemės aplink vandens telkinius mokestines ribas. Skyrus šias sumas, būtų užtikrinta, kad savivaldybių pajamos bent jau nemažėtų lyginant su 2020 m.

Komitetas pritarė seniai brendusiai idėjai, kad savivaldybės, kurios rezultatyviai įgyvendino valstybės deleguotas funkcijas ir mažesniais nei planuota kaštais pasiekė reikalaujamus rezultatus, sutaupytas lėšas galėtų naudoti kitiems tikslams toje pačioje valstybės veiklos srityje. Šiuo sprendimu būtų prisidėta prie Vyriausybės tikslo – savivaldos savarankiškumo stiprinimo, o savivaldybės paskatintos efektyviausiai naudoti joms skirtas lėšas.

Komiteto pritarimo sulaukė ir prašymas neignoruoti savivaldybių viešojo transporto, kuris per pandemiją patyrė didelių ribojimų ir nuostolių, kurių, deja, valstybė nebuvo pasiruošusi kompensuoti, nors noriai tai daro privačių vežėjų atveju. VVSK pasiūlė kompensuoti savivaldybių patirtas papildomas išlaidas, susijusias su savivaldybių kontroliuojamų ar kitų vežėjų nuostoliais dėl COVID-19 valdymo reikalavimų įgyvendinimo.

Komitetas didele balsų dauguma taip pat pasiūlė Vyriausybei skirti 20 mln. eurų vietinės reikšmės žvyrkelių asfaltavimui, nes dėl pandemijos tiek lėšų nebuvo spėta panaudoti 2020 m., o po Konstitucinio Teismo sprendimo lėšos nebegalėjo, kaip anksčiau, būti perkeltos ir panaudotos 2021 m. Komitetas jau ne kartą yra pabrėžęs, kad kelių infrastruktūros gerinimas turi būti absoliutus valstybės prioritetas, nes nesant tinkamo kelių tinklo, nereikia tikėtis investicijų į nuo didžiųjų miestų nutolusias vietoves ir jų realų atgaivinimą. Komitetas pritarė LSA prezidento Mindaugas. Sinkevičiaus pozicijai, kad visų savivaldybių gyventojams svarbiausi ir pirminiai klausimai yra keliai, šiukšlės ir tik tada visos kitos paslaugos.

Komitete paramos sulaukė ir Seimo nario Jurgio Razmos siūlymas skirti papildomai lėšų savivaldybių atliekamai priešgaisrinei funkcijai vykdyti. Komitetas taip pat palaikė ir Ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos prašymą skirti papildomai lėšų, kurios leistų teisingai atlyginti už darbą ugniagesiams. Dėl nepakankamo finansavimo gaisrus gesinti vyksta nepilnai suformuotos komandos, todėl situaciją būtina nedelsiant spręsti.

Komitetas išreiškė viltį, kad Vyriausybei tobulinant biudžeto projektą, bus atsižvelgta į tai, kad VVSK pasiūlymai yra bendro sutarimo su savivalda rezultatas, o tvaraus ir aiškaus finansavimo savivaldybėms užtikrinimas yra neatsiejamas nuo Konstitucijos 120 straipsnyje valstybei numatytos pareigos  remti savivaldybes.

LR Seimo informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka