Viešasis sektorius ir toliau kviečiamas lanksčiai taikyti nuotolinį darbą

birželio 16 04:23 2020 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Karantino laikotarpiu valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos lanksčiai prisitaikė prie būtinų pokyčių ir darbą aktyviai organizavo nuotoliniu būdu. Per nuotolį buvo aptarnaujami ir į įstaigas besikreipiantys asmenys.

 

 

„Vyriausybei atšaukus karantiną rekomenduojama ir toliau taikyti lankstų nuotolinio darbo organizavimą viešajame sektoriuje. Vadovai turėtų sekti situaciją ir, įvertinę rizikas, susijusias su COVID-19, esant galimybei, rizikos grupėje esančius darbuotojus skatinti dirbti nuotoliniu būdu. Lanksčiai kviečiama atsižvelgti ir kitų grupių darbuotojų poreikius“, – sako vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė.

Pasak ministrės, nesant galimybės organizuoti darbo nuotoliniu būdu, kai būtina atitinkamas funkcijas atlikti darbo vietoje, visą ekstremalios padėties laikotarpį svarbu aprūpinti darbuotojus asmeninėmis apsaugos priemonėmis taip, kaip rekomenduoja valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas, Sveikatos apsaugos ministerija ar kitos įgaliotos įstaigos.

Pastebima, kad pandemijos laikotarpis atskleidė žmogiškųjų išteklų balanso ir perskirstymo viešajame sektoriuje poreikį, todėl Vyriausybė šiuo metu svarsto COVID-19 valdymo strategijos įgyvendinimo priemonių plano projektą, kuriame numatytos priemonės pakankamiems žmogiškiesiems ištekliams, būtiniems strateginėms pozicijoms epidemiologinės krizės metu, užtikrinti.

„Siekiant valstybės tarnyboje mobilizuoti žmogiškuosius išteklius, kurie leistų sėkmingai kovoti su kylančiomis krizėmis, ir, remiantis judaus valdymo principais, turėtų būti peržiūrėtas teisinis reguliavimas ir sukurtas žmogiškųjų išteklių mobilizavimo mechanizmas“, – teigia R. Tamašunienė.

VRM informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka