Visuotiniame „Automobilininko“ susirinkime – rinkimai ir pakeistas klubo pavadinimas

by Lina | 29 balandžio, 2024 3:58 am

Balandžio 26-ąją vyko visuotinis Veteranų klubo „Automobilininkas“ narių susirinkimas. Dvejų metų kadencijai išrinktas prezidentas, klubo taryba, pakeisti įstatai bei klubo pavadinimas. Nuo šiol jis vadinsis „Klubas „Automobilininkas“.

Susirinkusiuosius pasveikino asociacijos „Linava“ prezidentas Romas Austinskas bei kelininkų veteranų klubo vadovas Antanas Žlibinas.

Metinį pranešimą perskaitė prezidentas Gintaras Nakutis. Šuo metu klube yra 179 nariai, 2023-aisiais klubas pasipildė dviem. Nuo 2023 m. pradžios klubas neteko 13 narių (išstojo – 6, mirė – 6, apie vieną narį nėra informacijos). Mirusieji klubo nariai pagerbti tylos minute. Iš 179 narių 15 yra moterys, 164 – vyrai. Vyriausiam nariui – 94-eri, jauniausiam – 42-eji.

Klubas savo veiklą organizuoja regionuose. Didžiausiame Vilniaus regione yra 90 narių, Kauno – 32, Klaipėdos – 18, Šiaulių – 16 Panevėžio – 16 ir Alytaus regione – 7 nariai.

G. Nakutis taip pat pristatė klubo finansinę veiklą, gautas pajamas ir sąnaudas, dėkojo suteikusiems klubui finansinę paramą.

2023 m. įvyko aštuoni Klubo tarybos posėdžiai, kuriuose buvo tvirtinamos ir tikslinamos Klubo pajamų ir sąnaudų sąmatos, svarstomi klausimai dėl visuotinio susirinkimo sušaukimo, dėl tarybos darbo plano, 20 metų Klubo jubiliejaus paminėjimo ir kitais veiklos klausimais.

Anot prezidento, labai pasiteisino Vilniaus regiono narių priskyrimas kuratoriams (apie 20 kiekvienam kuratoriui), t. y., regiono narius kuravo D. Lukošius, J. Stolovickij, J. Grabys, A. Narutis ir A. Abramovičius. Kuratoriai tiesiogiai bendrauja su savo žmonėmis dėl įvairių renginių organizavimo, nario mokesčio sumokėjimo ir kitais klausimais.

Kaip ir kasmet, buvo siunčiami sveikinimo atvirukai sulaukusiems 50, 60, 70, o nuo 80 metų klubo nariai sveikinami kasmet.

Klubo prezidentas apžvelgė praėjusių metų renginius, organizuotus tiek klubo, tiek atskiruose regionuose.

G. Nakutis pristatė pagrindinius klubo veiklos tikslus 2024-iesiems: laikytis klubo tradicijų, surengti metinę sueigą, organizuoti išvykas regionų lygmeniu, siekti kuo aktyvesnio dalyvavimo juose, suaktyvinti veiklą Klaipėdos ir Alytau regionuose.

Susirinkusieji teigiamai įvertino klubo veiklą bei patvirtino finansinę atskaitomybę ir finansinę ataskaitą.

Finansų kontrolieriumi išrinktas Juozas Bernackas.

Klubo nariai diskutavo dėl nario mokesčio ir pritarė jo didinimui iki 20 eurų metams. Pageidaujantys savo nuožiūra gali mokėti daugiau.

Buvo balsuojama dėl klubo pavadinimo, balsuota už jo pakeitimą „Klubas „Automobilininkas“. Taip pat pritarta būsimiems nariams sumažinti darbo laiko transporto srityje trukmę iki 10 metų (buvo – 25 metai). Pritarta ir kitiems pasiūlytiems įstatų pakeitimams. Patvirtintas Tarybos darbo reglamentas.

Prezidentu dvejų metų kadencijai vienbalsiai išrinktas G. Nakutis. Į klubo tarybą išrinkti: Algimantas  Kondrusevičius, Antanas Vyčas, Arūnas Urbonas, Henrikas Mackėla, Jevgenij Stolovickij, Juozapas Grabys, Lina Jakubauskienė, Rimantas Markauskas.

Vėliau priimti susirinkimo nutarimai, pasveikinti gegužės mėnesį gimę klubo nariai. 70-mečio proga pasveikintas Juozapas Grabys.

Susirinkimas tradiciškai baigėsi neformaliu klubo narių bendravimu. Apžiūrėtas ir vienintelis Lietuvoje demonstruotas elektra varomas visureigis.

Lina Jakubauskienė

Source URL: https://ebus.lt/visuotiniame-automobilininko-susirinkime-rinkimai-ir-pakeistas-klubo-pavadinimas/