„Vlasava“ autobusų vairuotojų atlyginimai vidutiniškai augo 23 proc.

by Lina | 1 vasario, 2023 8:31 am

Atsižvelgiant į teikiamų paslaugų kokybę, Bendrovė, autobusų vairuotojams padidino darbo užmokestį vidutiniškai 23 % bei finansavo D kategorijos autobusų vairuotojų mokymosi išlaidas ir 95 kodo mokymus.

Tais pačiais metais bendrovė teikė keleivių vežimo paslaugas iš viso 6-iais miestų, 4-iais tarpmiestinio ir 1 primiestino susisiekimo maršrutais. Bendrovė keleivius vežė 24-iais skirtingos klasės autobusais, kuriuos vairavo 26 bendrovėje dirbantys vairuotojai.

Atsižvelgiant į didelį profesionalių autobusų vairuotojų turinčių (D kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir 95 kodą) trūkumą visoje šalyje, bendrovės ateities vizija – bendradarbiauti su Palangos miesto savivaldybe ir teikti jai pasiūlymus, kad B ir D kategorijų vairuotojai būtų ruošiami jau vidurinėse ir profesinėse mokyklose.

Bendrovė yra pasirengusi bendradarbiauti su miestų savivaldybėmis ir kreiptis į vyriausybę bei kitas kompetentingas šalies institucijas, dėl valdžios finansines paramos gavimo, norintiems įgyti B ir D kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Taip tikimasi, kad jaunimas galėtų po mokyklos pradėti dirbti arba suderinti darbą su studijomis. Tokiu būdu, būtų užtikrintas profesijos tęstinumas. Taip tikimasi, kad po penkerių metų Palangoje bus parengta nauja profesionalių vairuotojų karta. Šiai dienai naujų vairuotojų paieška yra vienas didžiausių iššūkių visoms transporto paslaugas teikiančioms bendrovėms.

2022 m. pavasarį Tarptautinė kelių transporto sąjunga paskelbė tarptautinį tyrimą apie profesionalių keleivinio ir krovinių transporto vairuotojų trūkumą, paragindama visų šalių vyriausybes sumažinti reikalavimus, dėl vairuotojo pažymėjimus norinčių įgyti asmenų amžiaus cenzo. Europos Sąjunga artimiausiu metu ketina persvarstyti direktyvą, kuria reglamentuojamas vairuotojų pažymėjimų išdavimas, siekiant sumažinti amžiaus cenzą visoms kategorijoms iki 18 metų.

Tarptautinės kelių transporto sąjungos tyrimo duomenys atskleidžia, kad visame pasaulyje 20 % žmonių nuo 15 iki 24 metų amžiaus (iš viso 267 mln.) nedirba ir nesimoko bendrojo ar profesinio lavinimo įstaigose. Tai yra viena iš galimybių pasinaudoti valstybės parama įgyjant profesiją ir įsidarbinti pabaigus bendrojo ar profesinio lavinimo programą.

„Vlasava” pranešimas spaudai

Linos Jakubauskienės nuotrauka 

Source URL: https://ebus.lt/vlasava-autobusu-vairuotoju-atlyginimai-vidutiniskai-augo-23-proc/