Vokietijos ministerijos atsakymas dėl kassavaitinio poilsio

liepos 19 04:09 2017 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Vokietijoje įsigaliojus draudimui vairuotojams atlikti kassavaitinį poilsį transporto priemonėje, asociacija „Linava“ kreipėsi į Lietuvos Respublikos ambasadą Berlyne dėl detalesnio reikalavimų paaiškinimo. Gautas Vokietijos Transporto ir skaitmeninės infrastruktūros ministerijos atsakymas. Pateikiame ministerijos atsakymo neoficialų vertimą.

NEOFICIALUS VERTIMAS

Vokietijos transporto ir skaitmeninės infrastruktūros ministerijos atsakymas Lietuvos Respublikos ambasadai Berlyne

DĖL POZICIJOS VAIRUOTOJŲ PERSONALO ĮSTATYMO PAKEITIMO KLAUSIMU

Gerb. ponia Lipps,

Valstybės sekretorius dėkoja Jums už Jūsų 2017-05-24 el. laišką. Jis paprašė manęs  paruošti atsakymą Jums.

Tiesa, kad 2017 m. gegužės 25 d. įsigaliojo Krovininio kelių transporto įstatymo, Vairuotojų ekipažų įstatymo ir kt. įstatymų pakeitimo įstatymas (2017-05-24 Valstybės žinios I Nr. 29).

Šiuo pakeitimo įstatymu Vokietija, remdamasi ES Reglamento (ES) Nr. 561/2006  8 str. 6 ir 8 punktais, papildo nacionalinius norminius aktus. Praleisti kassavaitinį poilsį (45 valandas) transporto priemonėje arba vietoje, nepritaikytoje miegui, draudžiama. Numatomos sankcijos įmonei ir vairuotojui, kurios skiriamos tuomet, jeigu savaitinis poilsio laikas reguliariai praleidžiamas transporto priemonėje arba vietoje, nepritaikytoje miegui.

Pagal Vairuotojų ekipažų įstatymo § 8a 1 dalies 2 punkte įtvirtintą nuostatą, numatančią baudas, įmonė pažeidžia įstatymus, jeigu ji nepasirūpina tuo, kad būtų vykdomos ES Reglamento (ES) Nr. 561/2006  8 str. 6 ir 8 punktų nuostatos. Pakeitus įstatymą, laikoma, kad nevykdomos reguliaraus kassavaitinio poilsio laiko nuostatos, jeigu tas poilsio laikas praleidžiamas transporto priemonėje arba vietoje, nepritaikytoje miegui.

Vairuotojas nusižengia, jeigu jis kassavaitinį poilsio laiką, numatytą  ES Reglamento (ES) Nr. 561/2006 8 str. 6 ir 8 punkte, praleidžia transporto priemonėje arba vietoje, nepritaikytoje miegui.

Pažeidimų atvejais be baudų vairuotojui ir įmonei, gresia ir draudimas tęsti kelionę, kol nebus pilnai įvykdytas reikalavimas reguliarų savaitinį poilsio laiką praleisti miegui pritaikytoje vietoje.

Įstatymas nepateikia tiksliai, kaip turėtų būti užtikrinamos tinkamos miegui galimybės. Todėl reikėtų vadovautis tuo, kad poilsiui keliamus reikalavimus paprastai atitinka visi viešbučiai, moteliai ir pensionai. Taip pat ir kitos patalpos (pav., nuomojami butai) gali būti laikomos kaip tinkamos/pritaikytos miegui.

 

Tikiuosi, kad galėjau padėti Jums šia informacija.

Su draugiškais linkėjimais

Michael Odenwald

Linavos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka